Program - Konferens 2017

Konferensen börjar kl. 11.00 onsdag den 29 november med ett gemensamt program och middag på kvällen. Dagen är formad i block utifrån de tre globala målen som kan kopplas till nedskräpning: 1. Hållbara städer och samhällen, 2. Hållbar konsumtion och produktion och 3. Hav och marina resurser. Under torsdag den 30 november erbjuder vi olika fördjupningar och dagen avslutas klockan 13.00 efter en gemensam lunch.

Dag 1, 29 november

Programmet uppdateras löpande

11.00 - 11.30 Registrering

11.30 - 12.30 Lunch och mingel

12.30 - 12:40 Introduktion med Johanna Ragnartz och Joakim Brodahl

12.40 - 13.00 Agenda 2030: Dags att kavla upp ärmarna
Världen har antagit 17 Globala mål för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Agenda 2030-delegationen lämnade i somras över förslag på handlingsplan till regeringen. Vilka rekommendationer ger delegationen? Hur påverkas kommuner, konsumenter och näringsliv lokalt och konkret när de globala målen ska gå från tanke till verklighet? Vem ska göra vad? 
Talare: Parul Sharma, ordförande för Agenda 2030-delegationen.

13.00 - 13.15 FN:s havskonferens i New York: Vad har hänt sen dess?
FN-konferensen "The Ocean Conference" samlade uppemot 8000 delegater från hela världen. Sverige och Fiji stod som värdar och tanken var att hitta lämpliga arbetssätt för att nå mål 14, det globala mål som handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Kanske var det första gången som nedskräpning fick en central position i ett internationellt miljösammanhang. Men hur gick det sen? Har vi kommit igång på lokal nivå och hur följer vi upp?
Talare: Presenteras inom kort

13.15 - 13.30 Hur kan livsmedelsföretagen och näringslivet integrera de nedskräpningsrelaterade målen i sin kärnverksamhet? 
För Mondelez International, ett av världens största livsmedelsföretag med varumärken som Oreo, Marabou och Daim, ligger hållbarhet högt upp på agendan. Hur arbetar de för att integrera hållbarhetsmålen i sin kärnverksamhet och hur knyts de an till de nedskräpningsrelaterade mål på både lokal och global nivå? Vilka är de stora utmaningarna?
Talare: Hilda Björkman, marknadschef på Mondelez

13.30 - 13.35 Kort paus

Hållbara städer och samhällen

13.35 - 13.50 Hur får vi stopp på råttinvasionen?
Under 2016 genomförde Anticimex 51 000 råttsaneringar i landet. Det är en ökning med 14 procent på bara ett år. Vad beror detta på? Hur kan vi arbeta för att minska spridningen av råttor i städerna? Vilka åtgärder är det som krävs?
Talare: Håkan Kjellberg, teknisk chef för avd. skadedjur på Anticimex

13.50 - 14.05 Innovation: räkna och identifiera skräp med mobilen
Det schweiziska teknikföretaget Cortexia har utvecklat ett system för att förbättra renligheten i städer och minska kostnader som uppstår till följd av nedskräpning. Med mobilen som verktyg kan skräp kartläggas och mätas, helt automatiskt. Hur fungerar det?
Talare: Andréas von Kaenel, teknikutvecklare på Cortexia. Presentationen genomförs på engelska.

14.05 - 14.20 Kan tekniken hjälpa oss att skapa skräpfria städer?
Talare: Presenteras inom kort

14.20 - 14.35 Att förändra beteenden - hur gör man?
I flera bostadsområden är det ett problem att de boende inte sorterar sitt avfall. Hur kan man arbeta för att åstadkomma beteendeförändringar? Gästrike återvinnare berättar om erfarenheterna från ett projekt som handlar om att förändra människors beteenden när det gäller att hantera sitt avfall och samtidigt skapa en ren och trygg miljö i ett mångfaldsområde.
Talare: AnnaCarin Söderhielm, hållbarhetsutvecklare på Gästrike återvinnare

14.35 - 15.05 Fika

Hållbar produktion och konsumtion

15.05 - 15.25 New Plastics Economy - Har plasten någon framtid?
Projektet The New Plastics Economy är ett ambitiöst treårigt initiativ för att bygga upp ett fungerande system för plast. Med tillämpning av principerna för den cirkulära ekonomin samlar projektet viktiga intressenter för att ompröva och omforma plastens framtid, med början i förpackningen. 
Talare: Mats Linder, projektledare för innovationsprogram inom cirkulär ekonomi på Ellen MacArthur Foundation

15.25 - 15.45 Minskade negativa miljöeffekter från plast
Regeringen har tillsatt utredningen ”Hållbara plastmaterial” som syftar till att bland annat öka kunskapen om och på vetenskaplig grund identifiera de miljöproblem som uppstår vid tillverkning av plast. Avfallsexperten Åsa Stenmarck har utsetts till särskild utredare och ger nu en första bild av uppdraget och de frågeställningar som förväntas kunna bli besvarade.
Talare: Åsa Stenmarck, utredare vid IVL Svenska Miljöinstitutet

15.45 - 15.55 Kort paus

15.55 - 16.15 Hur tar vi gemensamt ansvar för läckaget?  
Nedskräpningen av våra hav ökar lavinartat - till stor del pågrund av människans förändrade konsumtionsbeteenden. Mycket av skräpet är förpackningsavfall. Hur konsumerar vi idag och varför? Vilket ansvar har producenterna? Hur tänker en förpackningsutvecklare och en förpackningsforskare och kan läckageperspektivet integreras redan när förpackningar designas, och på så sätt bidra till minskad nedskräpning? 
Panelsamtal: Ingela Stenson, omvärldsanalytiker på United Minds; Lisa Säfwenberg, förpackningsutvecklare på Axfood; Rise Bio-economics 

16.15 - 16.25 Näringslivet kan bidra genom innovation
Med innovativa produkter från förnybara råvaror visar BillerudKorsnäs hur man som bolag kan bidra med nedbrytbara alternativ som dessutom skapar affärsnytta för kunder. Vad sägs som en upplösningsbar papperssäck för cement, eller en nedbrytbar flaska av träfiber?
Talare: Louise Wohrne, Sustainability Manager på BillerudKorsnäs 

16.25 - 16.35 Kort paus

Hav och marina resurser

16.35 - 16.50 Plastskräpets väg från stad till hav
Marint skräp tar inte hänsyn till länders gränser och kan färdas långt från sin ursprungliga källa, och effekterna av nedskräpningen är både miljömässiga, ekonomiska och sociala. I projektet BLASTIC är syftet att hjälpa kommuner i deras förebyggande arbete med att minska mängden marint skräp som kommer från stadsmiljöer.
Talare: Eva Blidberg, områdesansvarig Rent Hav på Håll Sverige Rent

16.50 - 17.00 Spökgarnet i Östersjön
Förlorade och borttappade fiskeredskap i Östersjön, så kallade spökgarn, är ett stort problem som kan ge förödande konsekvenser. De sjunker till botten eller flyter runt i havet och blir en livsfarlig fälla för fiskar och fåglar som bland annat fastnar i näten. För ett och ett halvt år sen startade MARELITT Baltic, ett EU-projekt med syfte att uppmärksamma spökfiskeproblematiken i Östersjöregionen.
Talare: Vesa Tschernij, fiskeingenjör på Simrishamns kommun och projektledare för MARELITT Baltic

17.00 - 17.10 Nordiska Kusträddardagen 2018
Vi och våra nordiska länder är omgivna av havet och tillsammans finns en strävan att uppmärksamma problematiken med marin nedskräpning och visa de negativa miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna som skräpet orsakar. Med en gemensam strandstädardag hjälps vi åt för att rädda kusten från skräp - nu laddar vi inför 2018!
Talare: Lise Gulbransen, vd på Hold Norge Rent 

17.10 - 17.20 En resa ut i världen
Filmvisning

17.20 - 17.30 Avslut med Johanna Ragnartz och Joakim Brodahl

17.30 - 19.15 Egen tid
Passa på att njuta av Yasuragis varma utomhuskällor och bastu.

19.15 - 21.30 Middag
Pris delas ut till årets Håll Sverige Rent-kommun

Liten, snabb och fylld av kärlek. Under kvällen berättar trendspanaren och inspiratören Göran Adlén om det färskaste trenderna och hur de kommer att påverka alla företag och organisationer på olika sätt. Hur ser framtiden ut egentligen? 

Dag 2, 30 november

07.00 - 09.00 Egen tid
Ät frukost i lugn och ro, eller njut av Yasuragis varma utomhuskällor och bastu.

09.00 - 10.00 Håll Sverige Rent-mingel
Nytt för i år är ett efter-frukost-mingel kring områden i Håll Sverige Rents kärnverksamhet. Diskutera och resonera med experterna och låt dig inspireras av andra deltagares erfarenheter. Frågorna att mingla kring är många; Hur kan kommuner och andra aktörer arbeta för miljösmartare event? Varför är det bra att göra skräpmätningar, hur gör man och vad kostar det? Hur kan Grön Flagg utveckla skolverksamheten och bidra till de globala målen? Hur gör andra kommuner när de organiserar kampanjen Vi Håller Rent? Vem kan göra vad för att minska den marina nedskräpningen? Era frågor och behov sätter agendan!

10.00 - 12.00 Valfri fördjupning

1. Workshop: Vi Håller Rent  hur når vi ut till nya målgrupper? Vi fokuserar på hur Vi Håller Rent-kampanjen kan kommuniceras för att nå nya deltagare. Vad engagerar och vilka kanaler ska man välja för att bäst nå ut? Med utgångspunkt i olika målgrupper diskuterar vi kommunikationsstrategier och vägval inför Vi Håller Rent-kampanjen 2018. 

2. Seminarium: Strategiskt arbete för minskad nedskräpning. Vi diskuterar framgångsfaktorer och utmaningar med det strategiska arbetet mot nedskräpning. Vad innebär de nya föreskrifterna? Hur kan man följa upp, mäta och beräkna kostnader för nedskräpningen? Vi kopplar diskussionen till Agenda 2030 och visar hur ett arbete för minskad nedskräpning kan gå i linje med de globala målen.

3. Workshop: Planera ett miljövänligt event  vilka är utmaningarna? Vi fokuserar på fyra stora utmaningar som arrangörer ställs inför i sitt eventplanerande och genomförande. Hur transporterar man besökare till och från event på ett miljösmart sätt? Vad har besökare för ansvar att källsortera och hur kan vi underlätta för dem? Vilka smarta alternativ finns till engångsmaterial, och hur skapar vi en mer ekologisk meny - med mindre kött? Under workshoppen diskuterar vi problem, idéer och lösningar i mindre grupper.

4. Seminarium: Förpackningen – en bov med potential. Vi tar tempen på nedskräpningsläget och diskuterar kring producentansvaret i förpackningsfrågan. Vilka är effekterna av att förpackningar och plast hamnar utanför det cirkulära systemet och varför finns inte nedskräpningsaspekten med redan när förpackningar designas? Vad säger lagstiftningen? Kan innovation lösa nedskräpningsproblemet? 

  • 10.00 - 10.25 Hur ser problembilden ut egentligen? Vad säger de mätningar som Håll Sverige Rent gjort - vad hittar vi, var och varför? Talare: Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent. 
     
  • 10.25 - 10.45 Naturvårdsverket informerar om ansvaret inom förordningen om producentansvar för förpackningar men även om det ansvar som finns inom den nya förordningen om plastbärkassar. Talare: Malin Göransson, handläggare på Naturvårdsverket

    Bensträckare
     
  • 10.55 - 11.10 Ett stort spektra av material finns tillgängliga på marknaden men det är sällan de klarar av att både skydda produkten i fråga och samtidigt vara nedbrytbara. Hur har utvecklingen på området sett ut det senaste åren? Vilka är de största tekniska hindren ur ett materialperspektiv? Talare: Mikael Gällstedt, forskare inom polymerteknologi på SIG Combibloc

12.00 - 13.00 Gemensam lunch och avslut

 

Kontakt