Utställare på konferensen

 

EWF ECO AB är ett företag som arbetar med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. EWF har sedan 2012 marknadsfört BigBelly smarta återvinning- och avfallskärl. Sedan start har EWF placerat ut drygt 1 000 kärl på olika platser i kommuner runt om i Sverige, Norge och Finland.

 

MILJÖ OCH AVFALLSBYRÅN strävar efter att skapa långsiktigt hållbara samhällen. De arbetar bland annat med kommunal avfallsplanering och har hjälpt många kommuner att revidera sina avfallsplaner och lokala föreskrifter. 

 

CORTEXIA är ett schweiziskt företag som utvecklar och säljer ett system för att kartlägga och mäta skräp i städer med hjälp av mobilkameran. Utifrån detta skapas också ett renlighetindex som kan användas för att jämföra hur nedskräpning ser ut i olika länder.

 

RETURPACK ansvarar för pant av aluminiumburkar pch PET-flaskor. Deras uppgift är att informera allmänheten om pantsystemet, administrera ekonomin samt samordna återtagningen av pantförpackningar så att systemet fungerar i alla led.

 

 

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET grundades redan 1966 av staten och näringslivet gemensamt och var Sveriges första miljöforskningsinstitut. Numera drivs företaget i aktiebolagsform och ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL. 

Kontakt