I skolan och förskolan – Grön Flagg

Vi tror att handlingskraft och framtidstro hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora utmaningar vi står inför. Därför har vi valt att arbeta mycket med barn och ungdomar. För det arbetet har vi valt att använda Grön Flagg.

Verktyget Grön Flagg ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för skolan och förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen.

Grön Flagg är både ett verktyg och en certifiering. Över 2 500 skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg i Sverige. Dessa skolor och förskolor utgör Grön Flagg-nätverket – vilket gör det till det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige. Verktyget är kostnadsfritt och drivs av Håll Sverige Rent.

I Nordiska Ministerrådets strategi för hållbar utveckling används antal skolor och förskolor med Grön Flagg som en av indikatorerna för att mäta hur arbetet för att uppnå strategin fortskrider. Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools som drivs av Foundation för Environmental Education (FEE). FEE startade sin verksamhet 1981 och är ett internationellt samarbetsorgan för miljöorganisationer.

I Sverige har Grön Flagg funnits sedan 1996. Idag deltar över 50 länder i hela världen i Eco-Schools och fler länder tillkommer varje år. Nätverket omfattar miljontals pedagoger, barn och ungdomar.

Logga in

Här loggar du in på Grön Flagg-sidorna.

Vill du veta mer om Grön Flagg?

Kontakta oss på gronflagg@hsr.se eller 08-505 263 00.

Guide till Grön Flagg

Läs vår "Guide till Grön Flagg" där vi berättar steg för steg hur man arbetar med verktyget.

 

Gå med i Grön Flagg

Anmäl din skola eller förskola till Grön Flagg - 2 500 skolor och förskolor är redan med.

Utbildningar och seminarier

Håll Sverige Rent arrangerar seminarier där vi berättar om de nyheter och förbättringar som vi har genomfört i verktyget Grön Flagg under de sista året.

Prenumerera på nyhetsbrev om Grön Flagg

Kontakt