Teman i Grön Flagg

I Grön Flagg finns det sju olika teman som kan anpassas till alla pedagogiska verksamheter och åldersgrupper. Dessa teman är tänkta att ge inspiration och bidra till att arbetet med hållbar utveckling kontinuerligt utvecklas och fördjupas.

Alla teman är breda och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekologiska, sociala och ekonomiska. 

Teman i handlingsplanen

Under en Grön Flagg-cykel kan ni välja att fokusera på ett tema eller arbeta med flera teman parallellt. Temana är kopplade till de tre utvecklingsområden ni arbetar med. Antingen väljer ni att koppla de tre utvecklingsområdena till ett och samma tema eller så väljs olika teman för varje utvecklingsområde.

Växla mellan olika teman

Det är positivt att växla mellan olika teman och belysa nya delar i arbetet med Grön Flagg – inte minst för att hela tiden utveckla er verksamhet. Vill ni utveckla arbetet inom ett tema och därför välja samma tema igen i nästkommande Grön Flagg-cykel går det bra, så länge ni är tydliga med hur arbetet ska utvecklas och vad som är nytt denna omgång.

Ladda ner temaaffischerna »

Kontakt