Håll Sverige Rents Grön Flagg

Håll Sverige Rent tror att handlingskraft och framtidstro hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora utmaningar vi står inför. Därför har Håll Sverige Rent valt att arbeta mycket med barn och ungdomar. För det arbetet har Håll Sverige Rent valt att använda Grön Flagg.

Håll Sverige Rents Grön Flagg är både ett verktyg och en certifiering. Över 2 500 skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg i Sverige. Dessa skolor och förskolor utgör Grön Flagg-nätverket – vilket gör det till det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige. Verktyget är kostnadsfritt och drivs av Håll Sverige Rent.

I Nordiska Ministerrådets strategi för hållbar utveckling används antal skolor och förskolor med Grön Flagg som en av indikatorerna för att mäta hur arbetet för att uppnå strategin fortskrider. Håll Sverige Rents Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools som drivs av Foundation för Environmental Education (FEE). FEE startade sin verksamhet 1981 och är ett internationellt samarbetsorgan för miljöorganisationer.

I Sverige har Håll Sverige Rents Grön Flagg funnits sedan 1996. Idag deltar över 50 länder i hela världen i Eco-Schools och fler länder tillkommer varje år. Nätverket omfattar miljontals pedagoger, barn och ungdomar.

Logga in

Här loggar du in på Grön Flagg-sidorna.

Läs vår broschyr

I Grön Flagg-broschyren får du svar på varför din skola eller förskola ska gå med i Grön Flagg-nätverket.

Guide till Grön Flagg

Läs vår "Guide till Grön Flagg" där vi berättar steg för steg hur man arbetar med verktyget.

Vill du veta mer om Grön Flagg?

Kontakta oss på gronflagg@hsr.se eller 08-505 263 00.

Logga in på Grön Flagg-sidorna

Logga in på Grön Flagg-sidorna, där du kan arbeta med din handlingsplan och rapportera ditt arbete på ett enkelt sätt.

Gå med i Grön Flagg

Anmäl din skola eller förskola till Grön Flagg - 2 500 skolor och förskolor är redan med.

Utbildningar och seminarier

Håll Sverige Rent arrangerar seminarier där vi berättar om de nyheter och förbättringar som vi har genomfört i verktyget Grön Flagg under de sista året.

Prenumerera på nyhetsbrev om Grön Flagg

Kontakt