Håll Sverige Rents Grön Flagg

– För hållbara förskolor och skolor

Håll Sverige Rent tror att handlingskraft och framtidstro hos nästa generation krävs för att kunna anta de stora utmaningar vi står inför. Därför erbjuder vi verktyget och certifieringen Grön Flagg som ger ett aktivt och långsiktigt arbete med hållbar utveckling i skola och förskola. Verktyget har ett lösningsinriktat fokus där barn och unga blir deltaktiga i ett positivt förändringsarbete.

Verktyget är kostnadsfritt och ni får stöd och hjälp av oss på Håll Sverige Rent under tiden. Idag är över 2600 skolor och förskolor anslutna i Sverige. Gå med ni också!

Håll Sverige Rents Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools som drivs av Foundation for Environmental Education (FEE). I Sverige har Grön Flagg funnits sedan 1996. Idag deltar över 59 länder i hela världen i Eco-Schools och fler länder tillkommer varje år. Nätverket omfattar miljontals pedagoger, barn och ungdomar. 

Så här fungerar Grön Flagg

Läs "Mini-guide till Grön Flagg" där vi kortfattat berättar om hur Grön Flagg fungerar.

I vår ”Guide till Grön flagg” berättar vi mer utförligt om hur ni arbetar med verktyget och blir en Grön Flagg – skola/förskola

Logga in

Här loggar du in på Grön Flagg-sidorna.

Läs vår broschyr

I Grön Flagg-broschyren får du svar på varför din skola eller förskola ska gå med i Grön Flagg-nätverket.

Vill du veta mer om Grön Flagg?

Kontakta oss på gronflagg@hsr.se eller 08-505 263 00.

Gilla oss på Facebook!

Logga in på Grön Flagg-sidorna

Logga in på Grön Flagg-sidorna, där du kan arbeta med din handlingsplan och rapportera ditt arbete på ett enkelt sätt.

Gå med i Grön Flagg

Anmäl din skola eller förskola till Grön Flagg - 2 500 skolor och förskolor är redan med.

Utbildningar och seminarier

Håll Sverige Rent arrangerar seminarier där vi berättar om de nyheter och förbättringar som vi har genomfört i verktyget Grön Flagg under de sista året.

Prenumerera på nyhetsbrev om Grön Flagg

Kontakt