Material för skola och förskola

Sök i Exempelsamlingen!

Här kan du söka aktiviteter och uppgifter inom hållbar utveckling från förskola upp till gymnasiet.

Lilla Skräprapporten 2016

I Lilla Skräprapporten har Håll Sverige Rent svarat på barns frågor om nedskräpning.

Mumin Skräpmemory

Skriv ut vårt memoryspel och använd det och vår lärarhandledning för att lära mer om nedskräpningsproblematiken och om återvinning.

Skräpplockardagar med Muminfamiljen

Muminfamiljen med vänner visar lekar och värderingsövningar med tema skräp och återvinning.

Aktiviteter till Skräpplockardagar

Skapa skratt och vi-känsla i klassen genom samarbets- och värderingsövningar med skräp och återvinning som tema. Passar åk 7-9 och gymnasiet.

Ali, Sara och Allemansråttan

En saga om allemansrätten för yngre barn.

Kemikaliesmart skola och förskola

Pedagogiskt material om kemikalier för barn och unga från förskolan upp till gymnasiet.

Lär er mer om pantsystemet

Läs vår nya pantsaga (åk Förskola, F – 2) eller låt eleverna göra en rolig frågesport. (åk 4-6).

Allemansrätten för barn och unga

Utbildningsmaterial och annat kul om allemansrätten!

Det stora örnäventyret

Utforska allemansrätten genom värderingsövningar, aktiviteter och lekar. Kopplingar finns till läroplanen för grundskolan. För elever i åk 1-6.

Det lilla Örnäventyret

I utskriftsvänligt A3-format finns "Det lilla Örnäventyret", som är ett utdrag ur det stora äventyret.

Miljömålskalendern

I luckorna döljer sig uppdrag och aktiviteter där eleverna får vara med i arbetet med Sveriges miljömål. Kalendern fungerar året om! Öppna en lucka varje dag eller en gång i veckan – det väljer ni själva.

Miljömålen i klassrummet

Var med och öka kunskapen om miljömålen du också!

Mofflor och människor

Den pedagogiska metoden Storyline används för att lyfta fram frågor kring resurser och skräp. Materialet passar för de äldsta på förskolan upp till åk 5.

Blixtpatrullens äventyr

Ett material som vill inspirera till arbete med nedskräpning, återvinning, återanvändning och allemansrätt. Materialet riktar sig till förskolan och de yngre åldrarna i grundskolan.

Blixtpatrullen på nya äventyr

Fortsättningen på "Blixtpatrullens äventyr" som gjorde succé bland förskolor under Skräpplockardagarna 2011. Nya aktiviteter med Blixtpatrullen för förskolan!

Strömmar av plast

Ett komplett temadagsupplägg om marin nedskräpning. Tips på kostnadsfria inspirationsfilmer, lektionsupplägg i olika ämnen, förslag på workshops-stationer med mera. För gymnasiet.

Rädda havet med hajen Kaj

En saga om skräpet i havet. Barnen får reflektera och fundera på hur vi kan göra det bättre!

Sälles skräpbok

Pysselbok om Östersjön- om skräp och vad vi kan göra för att vårt avfall och skräp ska tas hand om på bästa sätt. Passar åk F-4 och har kopplingar till läroplanen.

Klimat och Energi- framtidsfrågor i skolan

Lektionsupplägg om klimatförändringarnas effekter, matens klimatpåverkan och klimatsmarta städer. För årskurs 4-9.

Se effekten av ändrade vanor!

Hur mycket el drar apparaterna runt omkring er? Jämför apparater med varandra och se vad ett ändrat beteende har för effekt. Det blir både lättare och roligare att minska er elanvändning!

GUIDE: Så skapar vi energieffektiva skolor och förskolor

För dig som är pedagog, vaktmästare, kökspersonal, skolledare, förskolechef, fastighetsförvaltare och samordnare.

Varför vaknar inte nallen?

I den spännande sagan ”Varför vaknar inte nallen?” lär sig de mindre barnen mer om batterier och återvinning. Sagan har tre kapitel som avslutas med ett spännande och lekfullt uppdrag.

Energi & Klimat

Ett högaktuellt och ämnesövergripande utbildningsmaterial för pedagoger i hållbar utveckling för åk 6–9 med inspirerande bildmaterial!

Skräp på schemat – 17 lektionsförslag från förskoleklass till årskurs 3

Material som handlar om skräp och återvinning och är direkt kopplade till sex skolämnen. Från förskoleklass till årskurs 3.

Elevmaterial om återvinning

En tidning för ungdomar om sopor och återvinning.

Kontakt