Sex sätt vi jobbar mot skräpet

Håll Sverige Rent arbetar på flera olika sätt för att motverka nedskräpningen av våra hav.

Skräpplockning1. Ordnar skräpplockarkampanjer

Vi samlar nästan 800 000 stora och små skräpplockare i våra kampanjer Vi Håller Rent och Kusträddarna. Vi ordnar också en Nordisk Kusträddardag tillsammans med våra systerorganisationer i Norden den 6 maj.

Vi tror att den som plockar skräp blir mer medveten om problemet med nedskräpning och den insikten påverkar beteendet. Man blir helt enkelt mindre benägen att slänga skräp i framtiden.

Mer om Vi Håller Rent »

Mer om Kusträddarna »

Mer om Nordiska Kusträddardagen »

2. Mäter skräp på stränder

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten mäter vi skräp på tio stränder vid Östersjön, Öresund och Kattegatt. Statistiken gör att vi kan jämföra stränder inom olika områden, se skillnader mellan olika årstider och analysera skräpets källor.

Mer om vår mätmetod »

Statistik från våra mätningar »

Dyker gör sig klar för att rensa vrak från spökgarn3. Dyker efter skräp och spökgarn

Vi är partner i det EU-finansierade projektet MARELITT Baltic, där problemet med förlorade och borttappade fiskeredskap, så kallade spökgarn, kartläggs. Inom projektet kommer vi även städa bort spökgarn i utvalda problemområden med hjälp av draggning från båtar eller dykning på vrak.

Vi ordnar också Skräpdykets dag i höst, där vi särskilt uppmärksammar alla fantastiska dykare runt om i landet som städar på havets botten.

Mer om MARELITT Baltic »

Mer om Skräpdykets dag »

4. Tar reda på mer om skräpet

Att samla kunskap och fakta om marin nedskräpning är en viktig del i vår verksamhet. I EU-projektet BLASTIC arbetar vi tillsammans med sju partners runt Östersjön för att ta reda på mer om skräpets väg från land till hav.

Vi är en av 34 aktörer från Sverige, Norge och Danmark i projektet Ren Kustlinje, där vi tillsammans tittar på hur vi kan minska tillförsel av skräp i havet och hantera det marina avfallet mer effektivt.

Varje år samlar vi vår kunskap om skräpet i vår Skräprapport.

Mer om BLASTIC »

Mer om Ren Kustlinje »

Skräprapporten 2016 »

Håll Sverige Rents VD Johanna Ragnartz och statsminister Stefan Löfven.5. Samarbetar och nätverkar

Vi deltar på mässor, seminarier och konferenser om skräpet. Vi samarbetar med våra europeiska systerorganisationer i nätverket Clean Europe Network och deltar i expertnätverket HELCOM EN-Marine Litter.

Vi kommer också under våren lansera ett helt nytt nätverk - Håll Havet Rent. I det nya nätverket samlar vi experter, forskare, politiker och näringslivsrepresentanter med syfte att sprida kunskap, skapa lösningar, förebygga och motverka nedskräpning av plast i haven.

Mer om Clean Europe Network »

Mer om HELCOM »

Mer om nätverket Håll Havet Rent »

6. Utbildar barn och unga

Vi tar fram pedagogiskt material om marin nedskräpning - allt från sagor till lektionsupplägg för gymnasiet.

Vi uppmuntrar alla 2700 skolor och förskolor i Grön Flagg-nätverket att arbeta med frågan.

Vi har också ett hederspris inom skolprogrammet Unga Reportrar för det reportage som visar på störst engagemang i nedskräpningsfrågan.

Till vårt materialrum för lärare och pedagoger »

Mer om Grön Flagg »

Mer om Unga Reportrar »

 

 

 

Kontakt