Här är Sveriges bästa Returreportrar

Stiftelsen Håll Sverige Rents och Stena Recyclings återvinningstävling Returreportern är avgjord! Genom sina inspirerande bidrag kammade Sörmjöle skolan i Umeå, Pilgrimsskolan i Hägersten och Broskolan i Upplands-Bro hem vinsten på 10.000 kronor vardera, plus förstås äran att vara Sveriges bästa returreportrar! Tävlingen gick ut på att göra ett reportage som skulle både engagera och inspirera barn och ungdomar till ökad återvinning och  riktade sig till elever i årskurs 4–9 på Grön Flagg skolor i hela landet.

Vinnarbidragen

Sörmjöle skola, Umeå

Juryns motivering:
(Fritids Måsen på) Sörmjöle skola har genom sitt filmreportage Rädda miljön på ett lättsamt, inspirerande och fantasifullt visat hur man återvinner och varför återvinning är viktigt. 

 

Pilgrimsskolan Kojan, Hägersten

Juryns motivering:
Pilgrimsskolan har på ett informativt och inspirerande sätt gjort ett filmreportage med intervjuer som både visar varför återvinning är viktigt samt hur man praktiskt ska göra.

 

Broskolan, Upplands-Bro

Juryns motivering:
Broskolan har genom utmanande frågor gjort ett reportage som på ett överskådligt sätt visar attityder och beteenden hos skolelever. Dessutom har man använt resultatet för att sätta upp en målsättning för sitt framtida miljöarbete.

 

 

Kontakt