Kattegatt och Skagerack – en plockanalys av marint skräp

2400 privatpersoner deltog och plockade skräp från Strömstad i norr till Simrishamn på Skånes östkust. 3 kubikmeter skräp från stränder i Strömstad, Göteborg och Helsingborg (ca 13 000 föremål) analyserades och delades in i 4 olika kategorier; material, källa, användningslängd och användningsområde. Syftet med plockanalysen var att illustrera vilket typ av avfall som alltför ofta blir skräp i våra hav. Kuststräckan är känd för att ta emot skräp från havet, och havsströmmar för med sig skräp från hela Nordsjön. Bohuskusten är särskilt hårt drabbad av den här typen av nedskräpning. En fullständig rapport med resultaten kan laddas hem här.

Användningslängd på skräpet
Ca 70%  av skräpet har bara används en enda gång! Produkternas användningslängd definieras enligt tre kategorier; engångsprodukter (cigaretter, snabbmatsförpackningar, godispapper), lång användningslängd (byggmaterial, leksaker, kläder, rep) eller produkter som används flera gånger (tex cigaretttändare, solkrämsflaskor).

Olika typer av material
85% av skräpet är olika sorters plast. Att plast är det dominerade materialslaget bekräftas av skräpmätningar från alla världens hav. Till och med i Norra Ishavet hittar man plast.

Användningsområde på skräpet
68% av skräpet är förpackningar som tex plastpåsar, flaskor och burkar. På andra plast kommer olika slags förbrukningsartiklar som cigaretter, engångsgrillar och rep.

Källor
66% kan härledas till enskilda konsumenter i relation till industrirelaterat skräp. Dvs skräpet är typiska saker vanliga människor/privatpersoner använder i sin vardag. Skräpet kan dock ha färdats långa sträckor till havs innan det nått den svenska kusten.

 

Kontakt

Vid frågor, kontakta Eva Blidberg, eva.blidberg@hsr.se, 072-551 64 71

Kontakt