Antal skräp per 100 m strand

Stränderna är uppdelade i kategorierna oexploaterad och stadsnära. Skräpmängderna varierar med årstiderna. Generellt ökar mängden skräp på sommaren med fler besökare.

Antalet skräp är som lägst på hösten, men ökar igen under våren. Under vinterhalvåret sker alltså en tillförsel av skräp (nedskräpning och skräp som spolas upp via havet) och byggs på eftersom det inte sker någon städning.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Eva Blidberg, eva.blidberg@hsr.se, 072-551 64 71

Tryck på staplarna för att se statistik över stränder och skillnader mellan årstider.

 

Antal skräp per 100 m 2016

I diagrammet visas antal skräp per 100 m från mätningar gjorda 2016. Publiceringsdatum: 2017-05-09

Kontakt