Bli samarbetspartner till Håll Sverige Rent

Att samarbeta med Håll Sverige Rent ger fantastiska möjligheter att skapa nya roliga projekt. Vår verksamhet sträcker sig från förskola och skola till lantbrukare, eventarrangörer och kommuner. Genom en djupare relation finns stora möjligheter att stödja Håll Sverige Rent och på så sätt själva bli en del av ett konkret arbete mot ett skräpfritt Sverige och en hållbar utveckling.

Vill ni starta ett samarbetsprojekt?
Kontakta Johanna Ragnartz, tel: 076-941 01 89, johanna.ragnartz@hsr.se

Just nu har Håll Sverige Rent aktuella projekt tillsammans med:

Akademibokhandeln

I ett nystartat projekt skänker Akademibokhandeln överskottet från försäljning av plastpåsar till miljöförbättrande och läsfrämjande hållbarhetsprojekt, där de nu bland annat stöttar Håll Sverige Rent i arbetet mot minskad nedskräpning och kunskapsspridning om plastförbrukningens negativa konsekvenser. I samarbetet utbildas också butikschefer och personal av Håll Sverige Rent för en ökad kunskap om hållbarhet och nedskräpning. 

Wettex

Under våren 2018 kommer Wettex att i en specialutgåva sälja disktrasor till förmån för Håll Sverige Rent. Wettex är en biologiskt nedbrytbar produkt, tillverkad av bomull och cellulosa och trycks med vattenbaserade färger. Den bryts ner i komposten på ca 6 veckor och jorden är giftfri och klassad som godkänd kompostjord att odla på. 

Unicef och Svenska Skidförbundet

I projektet "Barn har rätt" samarbetar Håll Sverige Rent, Unicef och Svenska Skidförbundet i syfte att skapa möjlighet för fler barn och unga att testa på skidor och vinterlek samt få en ökad kunskap om nedskräpning i naturen. 

Fjällräven och Naturkompaniet

Tillsammans med Fjällräven och Naturkompaniet gjorde Håll Sverige Rent kampanjen ”Please, leave nothing but footprints”.  Under sommaren 2017 tog vi fram en skräppåse i nylon som delades ut gratis på alla Naturkompaniets butiker. 

Returpack

Tillsammans med Returpack driver Håll Sverige Rent frågan återvinning genom pedagogiskt material riktat till förskolor och skolor. Projektet är också en del av det arbete som drivs inom ramen för nätverket HSR Kommun. 

Region Skåne

Håll Sverige Rent arbetar tillsammans med region Skåne för att skapa en digital mötesplats där verksamheter som arbetar med Grön Flagg och hållbar utveckling kan hitta information om aktuella evenemang och aktiviteter runt om i Skåne.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar och Håll Sverige Rent samarbertar i projektet Håll landsbydgen ren som syftar till att samla in skrot och farligt avfall från lantbruksverksamheter i Sverige. 11 länsförsäkringsbolag ingår i samarbetet. Samarbetet påbörjades 2007 och mellan 2007-2015 har mer än 49 000 ton skrot och 8 500 ton farligt avfall hämtats ute i landet.

Bulls Licensing och Moomin Characters Oy

I ett samarbete med Moomin Characters Oy har Håll Sverige Rent tagit fram en Arabia Muminmugg med ett unikt Muminmotiv som illustrerats av Tove Jansson och hennes bror Lars Jansson under 70-talet för Håll Sverige Rent-kampanjen ”Rädda Östersjön”. 

Varta och Clas Ohlson

Tillsammans med Varta och Clas Ohlson drivs Batterijakten - en återvinningstävling för alla fjärdeklassare i Sverige. De tre senaste åren har Sveriges alla fjärdeklassare årligen samlat ihop hundratals ton batterier för återvinning.

 

 

Kontakt