Årets nationella konferens för minskad nedskräpning

onsdag 13 november 2013, 13.00 till torsdag 14 november 2013, 17.00, Stockholm

Dags för vår årliga nationella konferens för minskad nedskräpning, som i år arrangeras under två dagar 13-14 november i Stockholm.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med att minska nedskräpningen i kommuner. Årets konferens kommer att vara inriktad på relevant information inom området och ge tips på verktyg ni kan använda i er kommun för att minska problemet med nedskräpning. Vi kommer bland annat få en insikt i varför vi skräpar ner utifrån en psykologs perspektiv.

Första konferensdagen kommer att handla om vikten av att ta tillvara på de resurser som skräpet utgör. Hur ska vi i den hållbara staden arbeta för att invånarna sorterar sitt avfall, inte bara i hemmet utan även i det offentliga rummet.
Den andra dagen kommer vi ha en heldag med workshops och aktuell information.

LOKAL
13 november, Nürnberghuset (Björngårdsgatan 14 i Stockholm)
14 november, Bullkyrkan (Stadsmissionen, Stortorget, Gamla stan i Stockholm)

KOSTNAD
1 700 kr (Dag 1 + 2 inkl middag dag 1 samt lunch dag 2)
1 200 kr (Dag 2 inkl lunch)

PROGRAM

DAG 1
13 november

Dagen kommer att innehålla information, diskussioner och presentationer.

13.00-14.30 Håll Sverige Rent, Malmö, Göteborg och Uppsala berättar om sitt arbete med sortering av avfall i det offentliga rummet.

14.30 Fika

15.00-15.50 Källsortering i det offentliga rummet, en självklarhet i den hållbara staden?
Anneli Rafiq från SIS kommer bland annat att berätta om arbetet med att ta fram en ny standard för hållbara städer. Vad betyder nedskräpning och avfallshantering för den hållbara staden?

15.50-16.00 Information från Envac om sopsugsystem som ett effektivt sätt att hantera avfall i den hållbara staden.

16.00 Kort promenad för studiebesök på Mariatorget där Envac visar sin och Stockholms stads sopsug.

19.00 Middag på restaurang Kvarnen, Tjärhovsgatan 4.

DAG 2
14 november

08.30 Kaffe och registrering

09.00-09.15    Välkommen och introduktion

09.15-10.15    Aktuellt inom nedskräpnings- och avfallsområdet

10.15-10.30    Kaffe

10.30-11.40 Workshop, två alternativa ämnesområden 
Alt.1: Skräpplockardagar som ett effektivt beteendepåverkande verktyg
Ola Paulsson från Helsingborgs stad kommer att inleda passet med att presentera några av de utmaningar Helsingborg står inför.
Alt.2: Hur arbetar vi strategiskt för minskad nedskräpning – hur kommer vi igång?
Ingemar Carlsson, stadsträdgårdsmästare från Uppsala, berättar om deras förebyggande arbete mot nedskräpning.

11.40-12.00    Diskussion efter workshop

12.00-13.30    Lunch och historisk ”skräpvandring” i Gamla Stans gränder
Vi tar oss från dåtid till nutid och vandringen avslutas med en presentation av den resurssmarta BigBelly Solar.

13.30-13.40 Reflektioner från den historiska "skräpvandringen" och information om Big Belly

13.40-14.50 Workshop, två alternativa ämnesområden
Alt.1: Hur använder vi kommunikation som ett verktyg mot nedskräpning?
Bland annat berättar Annika Wahlund, kommunikatör i Stockholm stad om hur de arbetar med kommunikation i staden.
Alt.2: Hur hanterar vi problemet med omfattande nedskräpning (tippning av stora mängder skräp)?

14.50-15.10    Diskussion efter workshop

15.10-15.30    Kaffe

15.30-16.30    Varför skräpar människor ner och hur får vi dem att ändra beteende?
Psykolog Johan Lundberg från PBM Growth berättar om varför vi skräpar ner och hur vi kan få människor att ändra sitt beteende.

16.30-17.00    Sammanfattning och avslutande diskussioner

 

Årets nationella konferens för minskad nedskräpning

Datum: onsdag 13 november 2013, 13.00 till torsdag 14 november 2013, 17.00

Plats: Stockholm

Anmäl dig här

Kontakt