Håll Sverige Rent-konferensen 2017

onsdag 29 november 2017, 11.00 till torsdag 30 november 2017, 13.00, Stockholm

Boka in 29-30 november i din kalender. Då samlas hela Nedskräpningssverige på den årliga Håll Sverige Rent-konferensen i Stockholm.

Det har gått två år sedan stats- och regeringschefer i hela världen enades om 17 globala mål för hållbar utveckling. Den första juni lämnade Agenda 2030-delegationen över förslag till handlingsplan för de globala målen till regeringen. Men vilka av målen påverkas av och påverkar nedskräpningsområdet, vad innebär målen egentligen – och vem är det som ska kavla upp ärmarna? Vad betyder målen för näringslivet, för detaljhandeln och för kommunerna?

I år utformas konferensen därför med fokus på de globala målen som nedskräpning kan kopplas till:

- Hållbara städer och samhällen
- Hållbar konsumtion och produktion
- Hav och marina resurser

 

Håll Sverige Rent-konferensen 2017

Datum: onsdag 29 november 2017, 11.00 till torsdag 30 november 2017, 13.00

Plats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm

Läs mer om konferensen och anmäl dig

Kontakt