Hållbar utveckling i förskolan

torsdag 14 september 2017, 09.00 till 12.00, Stockholm

Vi föreläser om Grön Flagg på Globala skolans seminarium "Hållbar utveckling i förskolan".

Om dagen:

2015 kom världens länder överens om sjutton gobala mål för hållbar utveckling. De globala målen pekar på utbildning som en nyckelfaktor för en hållbar framtid. Vi har alla ett ansvar för att samhället utvecklas i hållbar riktning, men förskolans ansvar är kanske extra stort. I förskolan möter pedagogerna varje dag alla de barn som ska bli framtidens konsumenter, makthavare och föräldrar. Därför är det redan på den här nivån viktigt att arbeta med lärande för hållbar utveckling.

Så hur ska vi då ta oss an hållbarhetsfrågorna i förskolan på ett konkret och vardagsnära sätt? Välkommen till ett seminarium som vill ge dig både inspiration och konkreta tips på hur du som är verksam i förskolan kan tänka kring och arbeta med hållbar utveckling.

Till hela programmet »

Hållbar utveckling i förskolan

Datum: torsdag 14 september 2017, 09.00 till 12.00

Plats: Stockholms universitet, Stockholm

Läs mer om seminariet

Kontakt