Anmäl dig till höstens nätverksträffar

Varmt välkomna till höstens nätverksträffar i Stockholm!

På första nätverksträffen kommer vi att diskutera vad som ska vara med i beräkningarna för kostnaderna kring nedskräpningen i kommunen. Vi kommer också att arbeta konkret med att ta fram den modell för kostnadsberäkning som ska leda till ett standardiserat arbetssätt och enklare jämförelser mellan kommuner.

Höstens andra träff kommer att handla om källsortering på offentlig plats. Alla ni som infört eller gjort försök med källsortering på exempelvis torg och i parker kan diskutera och byta erfarenheter. Vi kommer bland annat att prata om utformningen, logistiken och val av fraktioner. Självklart är alla som ännu inte kommit igång med detta också välkomna!

Följande tillfällen är nu möjliga att anmäla sig till. Träffarna hålls hos Håll Sverige Rent, Rosterigränd 4 i Stockholm.

28 september – Nedskräpningens kostnader
12 oktober – Källsortering på offentlig plats


Träffarna inleds med kaffe kl. 09.30 och avslutas kl. 15.00. Håll Sverige Rent bjuder på lunch.

OBS – Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller.

 

Anmäl dig här


Kontakt