Håll Sverige Rents kommunindex

Håll Sverige Rent utser sedan 2011 Årets Håll Sverige Rent-kommun. Utmärkelsen går till den kommun som toppar Håll Sverige Rents kommunindex, som utgörs av flera olika faktorer som rör engagemang för och insatser mot nedskräpning.

2016 års Håll Sverige Rent-kommun är Borås Stad. Läs nyheten här »

Listan över samtliga kommuners placering 2016 finns här »

Håll Sverige Rents kommunindex består av:

 • Poäng utifrån antal skräpplockare (både numerärt och i relation till befolkningsmängd i kommunen)
 • Poäng utifrån antal skolor och förskolor med Grön Flagg (både numerärt och i förhållande till antal skolor och förskolor i kommunen)
 • Poäng om kommunen är ansluten till Håll Sverige Rents kampanj Skräpplockardagarna (kommuner som aktivt hjälper till att exempelvis distribuera säckar och påsar till deltagare i Skräpplockardagarna)
 • Poäng om kommunen är medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun (kommuner som aktivt arbetar förebyggande mot nedskräpning)
 • Poäng utifrån svar på nationell enkät med fem frågor:
  - om kommunen har mål och åtgärder för att minska nedskräpningen
  - om det finns en eller flera tjänstemän som ansvarar för det förebyggande arbetet mot nedskräpning
  - om det finns en avsatt budget till förebyggande åtgärder mot nedskräpning
  - om det finns en aktuell beräkning av kostnaden för nedskräpning (utöver renhållning)
  - om kommunen genomfört någon typ av mätning av nedskräpningen under senaste året

2015 års vinnare

2015 utsågs Borås Stad till Årets Håll Sverige Rent-kommun, bland annat för kommunens kreativa skräpplockaraktiviteter och exemplariska Grön Flagg-arbete.

2014 års vinnare

2014 utsågs Helsingborg Stad till Årets Håll Sverige Rent-kommun.

Kontakt