Kemikaliesmart skola


Många förskolor jobbar redan aktivt för att göra verksamheten kemikaliesmart eftersom barnen är känsliga, befinner sig nära golvet (damm) och smakar på mycket (inte bara mat). Men hur är det med skolor? Vad kan skolan göra?

En viktig del är ökad kunskap om kemikalier i vardagen och att eleverna får möjlighet att diskutera, söka lösningar, kritiskt granska och reflektera över olika alternativ. 

Beställ alla lektionsupplägg i ett samlat dokument

Ta del av våra 13 nya lektionsupplägg som alla knyter an till kemikalier. Det finns något för alla - från förskoleklass till gymnasiet. Du kan antingen beställa alla lektionsupplägg i ett samlat dokument eller ladda ner dem separat.

Jag vill ha materialet med 13 nya lektionsupplägg till min e-post »

Ladda ner separata lektionsupplägg

Rosor, karamellfärg och farliga ämnen (åk F–3) »
Skapa kemikaliesmart (åk F–3) »
Äppeltestet (åk F–6) »
Inte en bisak (åk F–6) »
Vad innehåller tvålen och sminket? (åk 4–6) »
Har du koll på viktig faromärkning (åk 4–6)? »
Är er skola kemikaliesmart? (åk 4–9) »
Vilka ingredienser väljer du? (åk 4–9) »
Kemikaliesmarta tvätt- och städtips (åk 4–9) »
Plast i fisken (åk 4–9) »
Kemikalier nu och då (åk 7–9 och gymnasiet) »
Vad innehåller deodoranten? (åk 7–9 och gymnasiet) »
Lagar och regler för kemikalier (gymnasiet) »

Mer inspiration

Kika också här på vår nya sida där du kan gå in i olika rum och få kemikaliesmarta tips till skolan. 
 

Materialet har tagits fram i samarbete med Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Den har en särskild inriktning på att skydda barn och ungdomar bättre från att utsättas för farliga kemikalier i vardagen. Barn och unga är extra känsliga för risker förknippade med kemikalier och arbetet ska därför bland annat fokusera på att skolor, förskolor och andra miljöer där barn vistas ska vara fria från gifter. Dagens barn och ungdomar är också konsumenter. Det är därför viktigt att öka kunskapen hos skolelever om kemikalier i samhället och om hållbar konsumtion. Eleverna kan dessutom inspirera sina föräldrar om de lär sig att göra mer kemikaliesmarta val. Läs mer: www.kemikalieinspektionen.se

Kemikaliesmart med Grön Flagg

Så här kan en Grön Flagg-resa se ut om ni arbetar med tema Kemikalier. Genom Grön Flagg kan ni både utveckla er verksamhet och involvera eleverna på ett bra sätt.

Läs mer om Grön Flagg

Är ni inte med i Grön Flagg? Läs mer om hur det går till.

Kontakt