Material och inspiration

Här kan du ta del av material och inspiration som är bra att ha när du miljömärker ditt event. 

Kommunikationsmaterial

Vid miljömärkning av ert evenemang ingår även lån av fysiskt kommunikationsmaterial. Här kan ni se vilken typ av material vi har till utlån innan ni i ansökan informerar oss om vad ni vill låna. Glöm inte heller att skriva hur många ni vill ha!

 

Länktips

När du arbetar med checklistan för att ansöka om att bli ett miljömärkt event kan du få hjälp och inspiration genom att ta del av länkarna nedan.

Mat

WWFs fiskguide får du hjälp att välja miljövänligare val av fisk och skaldjur.
I WWFs köttguide kan du också få information om köttets klimatpåverkan och hur du kan göra smarta val.
artdatabankens hemsida kan du ta reda på vilka fiskar som är rödlistade och inte.
Gårdsnära hjälper dig att hitta lokala producenter av mat & dryck till just ditt event.
Släng inte maten kan du läsa mer om hur du minskar matsvinnet och hur du går tillväga om du vill skänka bort din överblivna mat från eventet.

Hållbarhet

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Sveriges miljökvalitetsmål berkriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Med Event Impact Calculator kan du räkna ut hur mycket ditt evenemang påverkar miljön, ekonomin och samhället.
Här kan du läsa om Kravmärkt, Svanenmärkt, MSC-märkt och alla andra miljömärkningar som finns och varför du ska välja dem!

Transport

Via Fly Green Fund kan du tanka förnyelsebart om du eller eventets gäster behöver flyga.
Via appen Laddkoll kan du planera din resa utefter vart laddstolpar finns placerade.

Avfall

På PANTAMERA kan du få information om hur du sköter din pant på evenemang och festivaler.
Håll Sverige Rent har tagit fram rekomendationer för användning av källsortering på offentlig plats som även kan användas av eventarrangörer.

Hållbara evenemang

Svenska orienteringsförbundets har en bra checklista för hållbarhet för föreningar och arrangörer.
Malmöfestivalen är ett Miljömärkt Event och här kan du ta del av deras tips för att bli en mer hållbar festival. 

Länkar från Håll Sverige Rent

Skräprapporten 2017
Konsekvenser av nedskräpning
Våra filmer

Stöd oss

Starta en insamling
Bli vänföretag

Lek och lär

Tipspromenad om allemansrätten
Tipspromenad om skräp
Information om hur du anordnar en skräpplockaraktivitet på ditt event.

 

Kontakt