Miljömärk din arena eller kommun

Nu finns Mijlömärkt Arena och Miljömärkt Kommun för arenor och kommuner som vill miljödiplomera flera event under ett år.

Miljömärkt Arena

Genom Miljömärkt Arena har du chans att på en och samma gång miljömärka alla de event som arrangeras i arenan under ett år. En arena kan exempelvis vara en plats för idrottsarrangemang, ett kulturhus, en multiarena eller ett konserthus. Genom att miljödiplomera flera event på samma arena skapas goda förutsättningar för att över tid hitta lämpliga strategier och lösningar på utmanande problem, och där arrangörer utgår från gemensamma visioner och mål i sitt hållbarhetsarbete.

Miljömärkt Kommun

Genom att ansluta er kommun till Miljömärkt Kommun får ni hjälp och stöd i att miljödiplomera de event som arrangeras i kommunen. Detta kan innefatta event som kommunen sjäv anordnar, eller event med andra arrangörer. Genom att miljömärka flera event i kommunen kan ni utveckla strategier för kommunens hållbarhetsarbete på ett systematiskt och långsiktigt sätt  - samtidigt som ni visar kommunens medborgare och aktörer att ni tar ansvar för miljön.

Kontakt