Så miljömärker du ditt event

Intresseanmälan

För att ansöka om att bli ett Miljömärkt Event börjar ni med att fylla i en intresseanmälan. Därefter kommer ni att bli kontaktade av en av våra medarbetare som berättar mer om upplägget. Då diskuterar ni också vilket paket som är rätt för just ert event, och kommer överens om hur ni vill lägga upp arbetet. 

Beställningsunderlag

Ett beställningsunderlag skickas till kontaktpersonen för ert event. Där behöver ni fylla i ytterligare information om eventet, samt ta del av de villkor som gäller. 

Checklistan

Innan er ansökan kan godkännas behöver ni fylla en checklista. Den består av flera mijörelaterade frågor, fördelat på 7 olika steg. Denna fylls i digitalt tillsammans med personlig hjälp från någon av våra medarbetare. 

 

7 steg för ett miljömärkt event

1. Planering och kommunikation
Tillsammans med HSR skapas förutsättningar för att kunna genomföra ett Miljömärkt Event. Vi går igenom hur och till vilka, vi ska kommunicera att detta är ett Miljömärkt Event.

2. Smarta inköp
Hur gör man bäst inköp till eventet som är lönsamt på alla nivåer; ekonomiskt, socialt och miljömässigt?

3. Avfall och nedskräpning
Vi går igenom effektiva åtgärder för att minimera, sortera och hantera avfall och skräp.

4. Mat och dryck
Mat och dryck väljs med hänsyn till minsta möjliga miljöpåverkan.

5. Transporter
Hur kan man ordna med miljösmarta transporter för både arrangör och deltagare? Tillsammans skapar vi en lättbegriplig strategi.

6. Energi och klimat
Miljöanpassad teknik. Vilken typ av energi används? Alternativ vägs mot varandra och prioriteras efter lägsta möjliga miljöpåverkan.

7. Eget område
Eventets helhet ses över för att identifiera det mest betydande miljöpåverkansområdet under evenemanget. Åtgärder och lösningar analyseras och implementeras.

Godkänd som ett Miljömärkt Event

När checklistan är ifylld ska den skickas in till Håll Sverige Rent, som inom två veckor kommer att återkomma med svar. Observera att checklistan måste vara inskickad senast 4 veckor innan eventgenomförandet för att eventet ska hinna godkännas.

När eventet är godkänt som ett Miljömärkt Event får ni ert diplom och tillgång till resterande material.

Om ni har några frågor kontaktar ni Malin Larsson Salo på 073 230 47 95 eller  malin.larsson.salo@hsr.se

Kontakt