Så funkar det

För att ansöka om att bli ett Miljömärkt Event börjar du med att fylla i en intresseanmälan. När du gjort det kommer våra medarbetare från Miljömärkt Event att kontakta dig med mer information. Du får då även tillgång till den checklista du använder dig av för att miljömärka eventet.

Checklistan

Checklistan för Miljömärkt Event består totalt av 55 kriterier inom 7 olika områden. Den fylls i digitalt med personlig hjälp av våra medarbetare. Tillsammans tar ni fram en plan och hittar lösningar för just ditt events hållbarhetsarbete. Tips och idéer på vad du kan göra mer hittar du här »

De 7 stegen till ett miljömärkt event

De tre första områdena 1, 2 och 3 behöver uppfyllas för alla sorters event. Resterande områden A, B och C behöver bara uppfyllas om de är aktuella för eventet. Exempel: om det inte serveras någon mat på eventet, behöver område B. Mat och dryck inte uppfyllas, och således inte fyllas i.

Under punkt E utvecklar ni evenemangets största miljöpåverkansområde som identifierades och fylldes i under punkt 1.1. Här förs en djupare analys och diskussion kring vad ni hittills gjort eller vad som ytterligare behövs åtgärdas för att förbättra området inför och under evenemanget.

Obligatoriska områden

1. Planering och kommunikation
Tillsammans med HSR skapas förutsättningar för att kunna genomföra ett Miljömärkt Event. Vi går igenom hur och till vilka, vi ska kommunicera att detta är ett Miljömärkt Event.

2. Smarta inköp
Hur gör man bäst inköp till eventet som är lönsamt på alla nivåer; ekonomiskt, socialt och miljömässigt?

3. Avfall och nedskräpning
Vi går igenom effektiva åtgärder för att minimera, sortera och hantera avfall och skräp.

Aktuella områden

A. Mat och dryck
Mat och dryck väljs med hänsyn till minsta möjliga miljöpåverkan.

B. Transporter
Hur kan man ordna med miljösmarta transporter för både arrangör och deltagare? Tillsammans skapar vi en lättbegriplig strategi.

C. Energi och klimat
Miljöanpassad teknik. Vilken typ av energi används? Alternativ vägs mot varandra och prioriteras efter lägsta möjliga miljöpåverkan.

D. Eget område
Eventets helhet ses över för att identifiera det mest betydande miljöpåverkansområdet under evenemanget. Åtgärder och lösningar analyseras och implementeras.


Om ni har några frågor kontaktar ni Malin Larsson Salo på 073 230 47 95 eller  malin.larsson.salo@hsr.se. Håll Sverige Rent kommer att granska inskickad ansökan och återkommer med svar inom fyra veckor. När ansökan är granskad och eventet godkänt som ett Miljömärkt Event skickas logotyper, diplom och ytterligare kommunikationsmaterial beroende på vilket paket som är valt. 

Intresseanmälan

Här fyller du i en intresseanmälan.

Kontakt