Tillval

Här finns information om de tillval som är tillgängliga att lägga till i paketen för Miljömärkt Event. 

Skräpmätningsmetoden stråkanalys

Miljömärkt Event lanserar nu den nya skräpmätningsmetoden Stråkanalys. Genom detta verktyg har du chans att minska nedskräpningen på ditt event!

En Stråkanalys genomförs med syfte att identifiera hur nedskräpningen ser ut och varför den uppstår. Genom denna metod kan man lättare hitta de förklaringar och orsaker som liggar bakom nedskräpningen, och därefter vidta rätt åtgärder vid ett förebyggande arbete.

Verktyget ingår endast i det stora paketet men finns som tillval även i det lilla paketet.

Föreläsning

I samband med Miljömärkt Event erbjuds arrangörer att välja till en föreläsning hållbarhet och nedskräpning. Hur och varför ska man tänka miljösmart?

Föreläsningen riktar sig främst till eventarrangörer och dess medarbetare men kan även fungera som utbildningsmaterial för studenter, anställda vid kommun, -destinationsbolag eller -evenemangsarenor. Föreläsningen syftar till att ge den övergripande kunskap som behövs för att förstå hur man aktivt kan arbeta med de hållbarhetsutmaningar vi står inför idag.

I föreläsningen kombineras teori med praktiska övningar, diskussion och reflektion som tillsammans med verktygen från Miljömärkt Event kan leda till bättre förutsättningar att systematiskt planera och genomföra ett event.

Kontakt