Allemansrätten på olika språk till hjälp för turister

måndag, juli 13, 2015

Håll Sverige Rent

Allt fler turister som kommer till Sverige vill komma ut i den svenska naturen och nyttja den unika allemansrätten. För att underlätta för turisterna har Håll Sverige Rent tagit fram lättillgänglig information om allemansrätten på engelska, tyska och nederländska samt en frågesport på engelska och tyska.

– Vi hoppas att många vill testa sina kunskaper kring allemansrätten i vår frågesport. Turismen är en av våra största industrier och en stor inkomstkälla. Det är viktigt att alla får ta del av vår natur och samtidigt lära sig vad allemansrätten innebär, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Ett av de främsta skälen till att utländska turister reser till Sverige är vår vackra natur. Orörd, tillgänglig natur och ord som ”vacker” och ”öppenhet” är sådant som utländska besökare förknippar med Sverige, enligt en undersökning från Visit Sweden.

– Allemansrätten är fantastisk. Vi måste alla värna om den, både för miljöns och naturens egen skull och för alla som vill komma och besöka den, säger Johanna Ragnartz.

I en enkät som Mittuniversitetet genomfört i år är nedskräpning det som stör friluftsutövare mest, förutom andra friluftsutövare. Nedskräpning i naturmiljöer är också ett problem i många kommuner. I en utvärdering som gjordes av Naturvårdsverket för några år sedan uppgav var femte kommun att det finns stora problem med nedskräpning i naturmiljö, längs stränder och vattendrag. I en undersökning som Håll Sverige Rent genomförde bland markägare 2013 framkom att det vanligaste problemet för markägare är just nedskräpning.

Här finns informationen och frågesporten om allemansrätten på olika språk samt informativa affischer att ladda ner.

Kampanjen ”Var rädd om din arena” genomförs i samarbete med Naturvårdsverket.

Kontakt