Nätverk

Håll Sverige Rent samverkar gärna med såväl myndigheter som aktörer från näringslivet för att komma närmare vår vision om ett skräpfritt Sverige. Utöver våra samarbetspartners har vi även ett stort nätverk:

Briggen Tre Kronor

Ambassadör för Östersjön och initiativtagare till Hållbara hav, ett forum med syfte att informera och engagera i frågan om Östersjöns miljö och en hållbar tillväxt i Östersjöregionen.

Till Briggen Tre Kronors webbplats »

Central Baltic Interreg Programme

Central Baltic Interreg Programme finansierar delvis det internationella projektet Marlin – Baltic Marine Litter. I projektet samarbetar Håll Sverige Rent med med fyra länder kring Östersjön för att sätta fokus på marin nedskräpning och skapa förutsättningar för att samla in fakta på ett enhetligt sätt.

Till Central Baltic Interreg Programmes webbplats »

The Clean Europe Network

The Clean Europe Network är ett nätverk för en rad organisationer som liksom Håll Sverige Rent arbetar mot nedskräpning. Visionen är ett skräpfritt Europa till år 2030. Nätverket har bland annat tagit fram tagit fram "best practice guides" kring kommunikation och mätmetoder som finns att tillgå på nätverkets webbplats.

Till Clean Europe Networks webbplats

Council of Baltic Sea States Expert Group on Sustainable Development – Baltic 21

Baltic 21 leds av Senior Officials Group (SOG) som har 28 medlemmar bestående av representanter från medlemsländernas regeringar och olika organisationer. Syftet med Baltic 21 är att arbeta långsiktigt med hållbar utveckling i Östersjöregionen. Håll Sverige Rent är medlem genom nätverket Keep Baltic Tidy.

Till Baltic 21s webbplats »

FEE

FEE är en internationell organisation som driver ett flertal program inom hållbar utveckling. Håll Sverige Rent driver tre program inom FEE, miljöutmärkelserna Grön Flagg, Green Key och Blå Flagg.
 
Till Foundation for Environment Educations webbplats »

Skolverket

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Till Skolverkets webbplats »

Statistiska Centralbyrån

Håll Sverige Rent har i samarbete med SCB, Statistiska Centralbyrån, tagit fram ett en metod för att mäta skräpfrekvensen i kommuner. Alla data rapporteras in till SCB som analyserar resultaten. Alla data sparas i en nationell databas som gör det möjligt att jämföra resultatet med andra kommuner och med den egna kommunen över tid. Metoden används i dag av flera kommuner i landet.

Till SCBs webbplats »

Håll Skärgården Ren

Håll Skärgården Ren är en nationell miljöorganisation i Finland och Håll Sverige Rents systerorganisation. Håll Skärgården Rent är partner i EU-projektet BLASTIC och var även partner i EU-projektet Baltic SeaBreeze. De är medlem i nätverket Keep Baltic Tidy. 

Håll Skärgårdens Rents webbplats »

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Samarbetar med Håll Sverige Rent i ett projektnätverk kring avfall och resurseffektivitet.

Till IVL Svenska Miljöinstitutets webbplats »

KIMO Baltic Sea

Kommunernas internationella miljöorganisation i Östersjön. Samarbetar med Håll Sverige Rent i projektet Fishing for Litter.

Till KIMO Baltic Seas webbplats »

Keep Baltic Tidy

Keep Baltic Tidy är ett nätverk som startades 1993 på svenskt och finskt initiativ, för att initiera, genomföra och utveckla miljöprojekt vända till allmänheten. Projekten riktar sig till den enskilda individen och målet är att de ska bidra betydligt till en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Nätverket Naturens år

Nätverket Naturens år består av runt 30 myndigheter och intresseorganisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur.

Till Nätverket Naturens års webbplats »

Skärgårdsstiftelsen

Verkar för att öppna möjligheterna för alla människor att få uppleva och njuta av Stockholms skärgård. Samarbetar med Håll Sverige Rent i projektet Baltic Marine Litter, där marin nedskräpning mäts på Nåttarö, mark som ägs av Skärgårdsstiftelsen.

Till Skärgårdsstiftelsens webbplats »

Svenska institutet

Svenska institutet stödjer Håll Sverige Rents internationella arbete runt Östersjön bland annat genom att stödja nätverket Keep Baltic Tidy. Medlemmarna i Keep Baltic Tidy är organisationer med nära anknytning till Östersjön och som jobbar aktivt med kampanjer för att ändra attityder och beteenden kring bland annat nedskräpning. Sekretariatet drivs av Håll Sverige Rent.

Till Svenska institutets webbplats »

Upplandsstiftelsen

Driver en mängd projekt, både för att främja naturvården och friluftslivet. Äger och/eller förvaltar drygt 30 naturområden i Upplands län. Samarbetar med Håll Sverige Rent i projektet Baltic Marine Litter, där marin nedskräpning mäts på Rullsand, mark som ägs av Upplandsstiftelsen.

Till Upplandsstiftelsens webbplats »

Kontakt