Samarbetspartners

Stiftelsens Håll Sverige Rents verksamhet är möjlig tack vare de företag och myndigheter som stödjer oss ekonomiskt i olika typer av samarbeten och projekt. Vi vill tacka alla de som gör vår verksamhet möjlig.

Kontakta gärna oss om du är intresserad av ett samarbeta med oss!

Tack till:

Svenska PostkodLotteriet

Håll Sverige Rent är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet och fick 5 miljoner kronor 2014. Pengarna kommer bland annat att användas för att lägga mer fokus på det normskapande arbetet och ger Håll Sverige Rent ökade möjligheter att nå fler människor och påverka fler beslutfattare.

Till Svenska PostkodLotteriets webbplats »

Mumin

Moomin Characters OY ger Håll Sverige Rent möjligheten att arbeta med Mumin i sin pedagogiska verksamhet inom Håll Sverige Rents Skräpplockardagar. Syftet är att tillsammans sprida kunskap om och öka engagemanget kring miljöfrågor och hållbar utveckling bland alla hundratusentals skräpplockare.

Till Mumins webbplats »

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är Håll Sverige Rents samarbetspartner i projektet Håll landsbydgen ren som syftar till att samla in skrot och farligt avfall från lantbruksverksamheter i Sverige. 11 länsförsäkringsbolag ingår i samarbetet, här kan du se vilka. Samarbetet påbörjades 2007 och mellan 2007-2015 har mer än 49 000 ton skrot och 8 500 ton farligt avfall hämtats ute i landet. Även insamling av överblivna läkemedel ingår i försäkringslösningen.

Till Länsförsäkringars webbplats »

Returpack (stiftare)

Returpack ansvarar för systemet för insamling och återvinning av aluminiumburkar och återvinningsbara PET-flaskor. Returpack är stiftare av Håll Sverige Rent tillsammans med Naturvårdsverket och möjliggör Håll Sverige Rents arbete. 

Till Returpacks webbplats »

Naturvårdsverket (stiftare)

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Stiftare av Håll Sverige Rent tillsammans med AB Svenska Returpack.

Till Naturvårdsverkets webbplats »

Orkla Foods Sverige

Orkla Foods Sverige stöttar Håll Sverige Rent för att tillsammans arbeta för en renare miljö. Första fokusområdet i samarbetet är ett renare hav. Orkla Foods Sverige består idag av 26 välkända varumärken som till exempel ABBA, Kalles Kaviar, Frödinge och Önos. Tillsammans med Orkla Food Sverige har Håll Sverige Rent en mycket stor möjlighet att nå ut till vardagskonsumenten med kunskap, information och verktyg för ett förändrat beteende och ett renare Sverige.

Till Orkla Foods Sveriges webbplats »

Akademibokhandeln

Akademibokhandeln skänker överskottet från försäljning av plastpåsar till miljöförbättrande och läsfrämjande hållbarhetsprojekt. Bland annat stöttar de Håll Sverige Rents projekt mot minskad nedskräpning och kunskapsspridning om plastförbrukningens negativa konsekvenser.

Akademibokhandeln är Sveriges ledande bokhandelskedja med 107 butiker över hela landet. Akademibokhandelns  vision är att alla ska få uppleva läsglädje varje dag. Att böcker ska öppna dörrar till nya världar, ge avkoppling, kunskap och inspiration. De vill också bidra till ett demokratiskt samhälle där alla kan utbyta tankar och åsikter.

Till Akademibokhandelns webbplats »
 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Förpacknings och tidningsinsamlingens uppgift är att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige och bidrar till Håll Sverige Rents arbete mot nedskräpning.

Till FTI:s webbplats »

Varta

VARTA stödjer Håll Sverige Rents arbete för barn och unga. Genom stödet kan Håll Sverige Rent fortsätta utveckla Grön Flagg samt erbjuda skolor och förskolor utbildning, inspiration och pedagogiskt material.

Till VARTA:s webbplats »

Lidl Sverige

Lidl Sverige samarbetar med Håll Sverige Rent med fokus på nedskräpning och för en friskare och renare natur.

Till Lidl Sveriges webbplats »

Försvarsmakten

Håll Sverige Rent har i samarbetet med Försvarsmakten fokus på att öka kunskapen om individers och organisationers miljöansvar. Det ska ske genom att vi gemensamt fortsätter att skapa uppmärksamhet kring nedskräpning längs Sveriges kust och land. Samarbetet är långsiktigt och presenterades i samband med ett seminarium på Almedalen 30 juni 2015.

Till Försvarsmaktens webbplats »

Energimyndigheten

Energimyndigheten bidrar till arbetet med att ge lärare stöd i hur de kan jobba med energifrågor i skola och förskola.

Till Energimyndighetens webbplats »

Glasåtervinningen

Svensk Glasåtervinning ansvarar för insamlingen av glasförpackningar och bidrar till Håll Sverige Rents arbete mot nedskräpning.

Till Svensk Glasåtervinning webbplats »

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Havs- och vattenmyndigheten finansierar bland annat vår kampanj Kusträddarna.

Till Havs- och vattenmyndighetens webbplats »

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting bidrar till att stärka Stockholms regionens skolor och förskolors arbete med miljöfrågor.

Till Stockholms läns landstings webbplats »

Region Skåne

Region Skåne bidrar till att utveckla regionens skolor och förskolors arbete för en hållbar utveckling.

Till Region Skånes webbplats »

Jordbruksverket

Med medel från EU:s fiskerifond har Håll Sverige Rent initierat ett projekt kring spökgarn och vrak. Under sommaren 2014 rensades bland annat åtta vrak på övergivna fiskeredskap utanför Ystads kust.

Till Jordbruksverkets webbplats »

Nordiska ministerrådet 

Nordiska ministerrådet stödjer ett samverkansprojekt mellan Håll Sverige Rent och våra systerorganisationer i Norge, Danmark och Finland. Syftet med projektet är att ge en mer samlad bild kring vad som orsakar nedskräpningen i våra nordiska vatten. Projektet pågår under 2014.

Till Nordiska ministerrådets webbplats »

 

 

Kontakt