Partners

Vi vill tacka alla de som gör vår verksamhet möjlig.
 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Förpacknings och tidningsinsamlingens uppgift är att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige och bidrar till Håll Sverige Rents arbete mot nedskräpning.

Till FTI:s webbplats »

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Havs- och vattenmyndigheten finansierar bland annat vår kampanj Kusträddarna.

Till Havs- och vattenmyndighetens webbplats »

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting bidrar till att stärka Stockholms regionens skolor och förskolors arbete med miljöfrågor.

Till Stockholms läns landstings webbplats »

Region Skåne

Region Skåne bidrar till att utveckla regionens skolor och förskolors arbete för en hållbar utveckling.

Till Region Skånes webbplats »

Nordiska ministerrådet 

Nordiska ministerrådet stödjer ett samverkansprojekt mellan Håll Sverige Rent och våra systerorganisationer i Norge, Danmark och Finland. Syftet med projektet är att ge en mer samlad bild kring vad som orsakar nedskräpningen i våra nordiska vatten. Projektet pågår under 2014.

Till Nordiska ministerrådets webbplats »

 

 

Kontakt