Karlstads kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt skräpspel. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 15. För information om materialutlämning med mera se http://karlstad.se/Miljo-och-Energi/Miljo--och-energiprojekt/Skrapplockardagarna/

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vihallerrent senast den 26/3 för att vara säker på att få material!

Aktivitet

Genom aktiviteten ungdomsstädning låter vi varje år ett antal skolklasser eller idrottsföreningar med ungdomsverksamhet plocka upp skräp i olika park- och naturområden. Som kompensation för insatsen får de ett litet ekonomiskt bidrag till sin verksamhet eller pengar som de kan använda till exempelvis en skolresa.

Kontakt

Erik Lisshammar: erik.lisshammar@karlstad.se eller 054-5406606

http://karlstad.se/Miljo-och-Energi/Miljo--och-energiprojekt/Skrapplockardagarna/

Kontakt