Sollentuna kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt pedagogiskt material. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 16. För information om materialutlämning med mera se https://www.sollentuna.se

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 1/4 för att få material!

Aktiviteter i kommunen

Gemensam aktivitet vid Sollentuna centrum. Program är under framtagande.

Kontakt

Kristina Eriksson: kristina.eriksson@sollentuna.se 08-579 231 56

https://www.sollentuna.se

Kontakt