Härjedalens kommun

Material

Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar samt pedagogiskt material. Kommunen får materialet från Håll Sverige Rent v. 16. För information om materialutlämning med mera se https://kommun.herjedalen.se/kommunalservice/avfallochatervinning/hallharjedalenrentivar.4.532b9fa9152d49409c74f276.html

Obs! Anmäl er på www.hsr.se/vi-haller-rent senast den 1/4 för att vara säker på att få material!

Kontakt

Ida Dahl: ida.dahl@herjedalen.se eller 0680-16389

https://kommun.herjedalen.se/kommunalservice/avfallochatervinning/hallharjedalenrentivar.4.532b9fa9152d49409c74f276.html

Kontakt