Bli samarbetspartner till Håll Sverige Rent

Låt ditt företag eller organisation bli en av Håll Sverige Rents samarbetspartners. 

Vår verksamhet sträcker sig från förskola och skola till lantbrukare, eventarrangörer, hotell och kommuner. Genom en djupare relation finns stora möjligheter att stödja Håll Sverige Rents arbete och på så sätt bli en del av ett konkret arbete mot ett skräpfritt Sverige och en hållbar utveckling.

Skapa ett nytt gemensamt projekt

Att samarbeta med Håll Sverige Rent ger fantastiska möjligheter att skapa nya, roliga projekt. Det kan vara allt från gemensamma tävlingar till skräpplockaraktiviteter, pedagogiskt material eller personalaktiviteter. Vi är alltid öppna för nya idéer som bidrar till ett skräpfritt Sverige! Ett exempel på ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete är Håll landsbydgen ren, ett mångårigt projekt där Håll Sverige Rent samarbetar med Länsförsäkringar. Projektet syftar till att samla in skrot och farligt avfall från lantbruksverksamheter i Sverige.

För mer information

Kontakta Johanna Ragnartz, tel: 076-941 01 89, johanna.ragnartz@hsr.se

Kontakt