Samordnarträff Grön Flagg i Gävle

Nu anordnar vi en träff med samordnare i Grön Flagg i Gävle.

Datum: 12 mars
Tid: 13:00-16:00
Lokal: Återkommer

Program

kl.13:00
Grön Flagg, senaste nytt
Håll Sverige Rent berättar om vad som är på gång och vi går laget runt för att höra vad som händer i era kommuner

kl.14.00 
Lärande för hållbar utveckling 
Hur stärker vi arbetet med LHU inom ramen för Grön Flagg. Idéutbyte och samtal om hur vi var och en och tillsammans kan involvera och stödja lärare och pedagoger i det konkreta arbetet.

kl.16.00
Avslut


Kontakt