Samordnarträff Grön Flagg i Ystad

Nu anordnar vi en träff med samordnare i Grön Flagg. Här nedan kan du anmäla dig!

Datum: 31 januari
Tid: 11.00 (13:00)-16:00
Lokal: Återkommer

Program
kl.11:00 
Crash course Grön Flagg
Genomgång för de som är nya i sammanhanget eller för de som behöver friska upp minnet.

kl.12:00 
Lunch

kl.13:00
Grön Flagg, senaste nytt
Håll Sverige Rent berättar om vad som är på gång och vi går laget runt för att höra vad som händer i era kommuner

kl.14.00 
Lärande för hållbar utveckling
Hur stärker vi arbetet med LHU inom ramen för Grön Flagg. Idéutbyte och samtal om hur vi var och en och tillsammans kan involvera och stödja lärare och pedagoger i det konkreta arbetet.

kl.16.00
Avslut

Anmälningsformulär


Kontakt