Bra att tänka på vid skräpplockning

Undvik vägar och fågelskyddsområden

Det kan vara lockande att plocka skräp längs våra bilvägar där det tyvärr ofta ligger en hel del skräp. Men vägstädning klassas som vägarbete och kräver särskild utbildning i bland annat trafiksäkerhet. Tänk på att vägområdet kan sträcka sig flera meter från vägen och inkludera både vägren och diken.

Ta också alltid hänsyn till fågelskyddsområden och andra känsliga biotoper. 

Var uppmärksam på farligt skräp  - särskilt med barn

Om du hittar farligt avfall som bilbatterier, sprayburkar eller spillolja, ta hand om det på ett aktsamt sätt och lämna det på en miljöstation. Kontakta din kommun om du inte har möjlighet att själv ta hand om det farliga avfallet.

Om du plockar med barn är det viktigt att gå igenom vad man får och inte får plocka. Vassa och farliga saker som glasbitar, sprutor, döda djur och liknande bör en vuxen ta hand om.

Läs gärna våra rekommendationer för skräpplockning med barn »

För dig som bor längs Bohuskusten 

Längs Bohuskusten finns sex så kallade OSPAR-stränder, dessa utgör referensstränder och ska inte städas av allmänheten. Informationen som samlas in från referensstränderna utgör ett viktigt verktyg för att mäta och protokollföra skräpet som flyter iland längs våra kuster.

På följande stränder ska du inte plocka skräp:

  • Haby, Ramsvikslandet, Sotenäs kommun
  • Edsvik, Tanum kommun
  • Ängklovbukten, Saltö, Strömstads kommun
  • Grönevik, Överön, Kungälv kommun
  • Gröderhamnsvik, Lysekils kommun
  • Barrevik, Orust kommun

Osäker på var stränderna ligger? Kolla in strandstädarkartan, där finns OSPAR-stränderna markerade. http://vastkust.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=4ba25fcc71c8410fa8e54cd3e01a20de

Kontakt