Nordiska kusträddardagen 4 maj 2019

Visste du att skräpet i havet kommer från land? Och visste du att havet håller på att drunkna i skräp? Den 4 maj samlas människor i hela Norden i en gemensam aktion för att rädda haven från skräp.

Tillsammans vill vi uppmärksamma problemet med marin nedskräpning och visa på de negativa miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna som skräpet orsakar. Vi och våra nordiska länder är omgivna av havet och vi är förenade av det. Det är vårt gemensamma hav och med våra gemensamma krafter kan vi rädda havet från skräpet.

Här kan du bli en kusträddare »

För övriga frågor: sandra@toivio.hsr.se

Med stöd av:

Kontakt