Rapportera in hur mycket skräp ni plockat

Din insats för att rädda våra hav är viktig och vi vill berätta om den! Hjälp oss att samla ihop statistik kring det stora arbete kusträddare gör. Berätta hur mycket skräp du har plockat under er strandstädaraktivitet.

Fyll i formuläret


Hur mycket skräp plockades?

Ange antalet påsar och/eller säckar som ni fyllde med skräp.

Med säck menas en sopsäck (ungefär 125 l) och med påse menas en plastpåse i ungefär den storlek som finns i en mataffär.

 

Kontakt