BLASTIC– plastens väg från staden till havet

80 procent av allt skräp som hamnar i havet kommer från land och 60 procent av skräpet är av plast. I det nya EU-projektet BLASTIC ska Håll Sverige Rent ta reda på vilka källor och spridningsvägar i stadsmiljön som leder till att skräpet hamnar i havet. Projektet pågår mellan 2016-2018 och finansieras av Centrala Östersjöprogrammet. Förutom Håll Sverige Rent som leder projektet deltar även Håll Skärgården Ren (Finland), IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Environmental Institute Tallin, SYKE (Finland), Fee Lativa, Åbo kommun och Tallins kommun. 

Marint skräp tar inte hänsyn till länders gränser och kan färdas långt från sin ursprungliga källa. Effekterna av marint skräp är både miljömässiga, ekonomiska och sociala. Syftet med projektet är ta fram en vägledning för hur kommunerna kan arbeta för att minska nedskräpningen av makroskräp av plast i havet. Vägledningen kommer att innehålla alltifrån hur man kartlägger potentiella källor till nedskräpningen till hur man mäter plastskräpet och tar fram åtgärdsplaner.

Projektet kommer också utveckla en kunskapsbank och på det viset öka medvetenheten om både de miljömässiga och de socio-ekonomiska effekterna av marint skräp.

Ett nytt grepp är att man inom projektet tar regionala och nationella strategier till en praktisk användning på lokal nivå. En omfattande och konkret åtgärdslista användbar för hela centrala Östersjöområdet kommer att presenteras så småningom. I Sverige kommer Södertälje kommun vara pilotområde. Detta innebär att kommunens potentiella källor och spridningsvägar till marin nedskärpning kommer kartläggas, mätningar ska genomföras och en åtgärdsplan kommer tas fram. Det finns däremot inget krav på att dessa åtgärder måste genomföras av medverkande kommuner.

Film från projektet:

 

Havs- och Vattenmyndigheten delfinansierar projektet.

Läs mer om BLASTIC på projektets internationella webbplats.

Läs mer om Centrala Östersjöprogrammet här.

BLASTIC 2016-2018 finansieras från Central Baltic-programmet 2014-2020. Den totala budgeten för projektet är 1 016 555,50 euro varav ERDF (Europas regionala utvecklingsfond)  är 784 522,46 euro. BLASTIC har partners från Sverige, Finland, Estland och Lettland.

Kontakt