Plast från fimpar hamnar i havet

Fimpar innehåller plast och farliga gifter. När de hamnar på marken och inte plockas upp, förs de med vind och regnvatten ut till sjöar, hav och vattendrag. Där kan de skada fiskar och fåglar. Det tar 1-5 år för fimpen att försvinna för ögat. Men plasten sönderdelas till mikroplast som kan ta 100 år att försvinna, om den ens gör det. 

Filtren i cigaretterna består av ett cellulosaacetat som delvis innehåller plaster. Varje år tillverkas ca 5,6 biljoner cigaretter. Man beräknar att kanske en tredjedel av fimparna hamnar någon annanstans än i askkoppar. Bara i Sverige slängs en miljard fimpar på marken varje år. När fimparna slutligen löses upp i vatten sönderdelas de till mikroplast. Det är de plasterna som utgör ett hot mot den marina miljön.

Vi uppmanar rökare att alltid bära med sig en fickaskkopp. Men bäst är det såklart att inte röka alls.  

Var kan jag köpa en fickaskkopp?
Googla fickaskkopp och se vilka alternativ som finns på marknaden. 

Om kampanjen
Spara Fimpen Spara Havet är en kampanj från Håll Sverige Rent med syfte att minska mängden fimpar som hamnar i havet. 

Kontakt