Spökgarn och skräp på havets botten

Skräp i haven är ett allvarligt miljöproblem. Det vittnar inte minst yrkesfiskare om, vars redskap allt som oftast är fulla av skräp.

Redskap från fisket hamnar också i havet. Tappade, förlorade och ibland dumpade linor, nät och drag kan utgöra en fara för fåglar och däggdjur, som trasslar in sig i näten och drunknar. Garnnäten kan också ställa sig på botten eller flyta runt i vattnet och fortsätta att fiska. De syntetiska material som används i moderna nät gör att spökfisket kan fortsätta under en mycket lång tid, vilket också blir ett resursslöseri. Håll Sverige Rent arbetar aktivt för att öka kunskapen om spökgarnens omfattning.

Dykningar på vrak

För att rensa Östersjön på spökgarn genomför Håll Sverige Rent ett dykprojekt på vrak utanför Ystad under sommaren 2015. Syftet med projektet är främst att fylla kunskapsluckorna kring vrak och spökgarn, men också att rent praktiskt rensa vraken för spökgarnen. 

Ett liknande projektet genomfördes sommaren 2014. Då finansierades projektet av Fiskerifonden och genomfördes i samarbete med P-dyk. Se filmen från projektet »

Dykningarna som genomförts visar att det finns stora mängder garn vid de utvalda vraken vid sydkusten. Sommaren 2014 bärgades sammanlagt 4 470 meter garn där hundratals kilo fisk fångats i onödan. Förlorade nät och annan fiskeutrustning verkar ha en tendens att ansamlas kring vrak. Dels kan det bero på att drivande och förlorade nät fastnar i vraken, eller så sker det ett direkt fiske på vraken, eftersom vraken också fungerar som artificiella rev för fisk.

En viktig iakttagelse av projektet 2014 är att mängden nyare spökgarn som bärgats vid vrak är högre än i jämförelse med de spökgarn som tagits upp vid draggningsinsatser med fiskebåt. De spökgarn som hittats vid draggningsinsatser i den fria vattenmassan eller på botten har ofta varit äldre än 15 år, medan de som bärgats från vrak till största delen har varit yngre än 10 år. Fler resultat finns i rapporten från projektet »

Om du är intresserad av att veta mer om projektet, kontakta Eva Blidberg på eva.blidberg@hsr.se.

Film från dykprojektet

Följ med ner under ytan när åtta vrak utanför Ystad rensas från spökgarn.

Rapport om spökgarn vid vrak

Vill du veta mer om att rensa vrak från förlorade fiskeredskap? Kolla då in vår rapport!

Kontakt