Mätningar av skräp på stränder

Marin nedskräpning är ett stort problem. Men ingen vet egentligen hur mycket skräp det finns i våra hav eller var det egentligen kommer ifrån. Ett av Håll Sverige Rents kärnområden är att samla in kunskap kring skräpet.

Håll Sverige Rent har tagit fram en internationell metod för att mäta skräp på stränder med FN:s miljöprogram UNEP:s metod som underlag. Metoden ger förutsättningar för att jämföra data från stränder inom olika områden samt följa årstidsvariationer och analysera skräpets källor. Läs mer om mätmetoden här. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten mäter Håll Sverige Rent skräp på tio stränder vid Östersjön, Öresund och Kattegatt. 

Kontakt