Håll Sverige Rent och Hand in Hand i unikt projekt i Indien

I projektet Recycle for Life som finansieras av Svenska PostkodLotteriet samarbetar Håll Sverige Rent med Hand in Hand för att skapa hållbara system för återvinning och avfallshantering i 11 distrikt i delstaten Tamil Nadu i södra Indien.

Hand in Hand India ansvarar för den lokala projektledningen och genomförandet i samarbete med Håll Sverige Rent, som bidrar med kunskapsöverföring och utbildning.

Tillsammans skapar organisationerna en renare och mer hållbar framtid för miljontals invånare i Tamil Nadu. 

Det mesta avfallet i Indien slängs på gator eller på öppna okontrollerade soptippar utan några som helst system för återvinning. Omkring 40 000 ton avfall genereras per dag i den indiska delstaten Tamil Nadu och mer än 90 procent hamnar på direkt på de öppna soptipparna. En av de största hälsoriskerna med detta är spridningen av sjukdomar som diarré och hepatit. Många sjukdomar orsakas av att människor kommer i direkt kontakt med giftiga substanser, t.ex. kliniskt avfall, fekalier, rengöringsmedel och andra miljögifter.

Följ projektet på Facebook »

Är du nyfiken på vad vi gör? Titta på filmen!

Posted by Recycle for Life on Thursday, March 5, 2015

Kontakt