Missa inte två spännande dagar!

On the go-konsumtionen blomstrar och plast är det perfekta materialet i lock, sugrör, engångsbestick och liknande. Problemet är att dessa engångsartiklar i plast bidrar till nedskräpning på land och i våra hav. EU föreslår förbud, utökat producentansvar och kunskapshöjande åtgärder för dessa produkter. Men konsumenten vill väl fortfarande konsumera i farten? Hur möter vi den urbana konsumentens behov i framtiden – på ett hållbart sätt?

Konferensen vänder sig till alla som berörs av on the go-konsumtionen; tillverkande företag, företag som säljer on the go-produkter, kommuner som bekostar städningen eller andra aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med on the go-konsumenten.

Under konferensen diskuterar vi problemet utifrån flera synvinklar, vi lyssnar på näringsliv, myndigheter och kommuner. Vi pratar med forskare och representanter från företag som arbetar med innovativa lösningar och material. Under konferensen utses också årets Håll Sverige Rent-kommun.

Konferensen brukar vara attraktiv, om man vill vara säker på att få en plats är det läge att boka direkt. Du som anmäler dig senast 25 september får rabatt. Istället för 3 900 kr betalar du 3 500 kr. (Kostnad för övernattning tillkommer)

När: Tisdag 20 november - onsdag 21 november. Lunch till lunch.
Var: Konferensen äger rum på Yasuragi, Saltsjö-Boo.

Det kommer finnas möjlighet att åka Håll Sverige Rent-buss från Stockholm Central.

För mer information, kontakta anna.lilja@hsr.se

Till anmälan >>

Program

Programmet är preliminärt, mer information kommer.

 

Dag 1, 20 november

 

09.45 Buss från Stockholm city

10.15 - 11.00 Registrering, kaffe och tilltugg

11.00 - 12.30

Konferensen inleds av Håll Sverige Rents vd Johanna Ragnartz och verksamhetschef Joakim Brodahl

Engångsartiklar i plast – i Sverige och omvärlden, DEL 1

 

Förbud mot plastsugrör?  
Mängden skadligt plastavfall i haven blir allt större, och därför har EU-kommissionen föreslagit ett antal åtgärder inriktade på de 10 engångsplastprodukter som oftast förekommer på Europas stränder och i havet. Ett av förslagen är förbud mot plastsugrör. Katarina Areskoug, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

 

Regeringen, plasten och framtiden

Så snart regeringsbildningen är klar ska relevant minister bjudas in för att ge sin syn på EU:s förslag för minskad konsumtion av vissa plastprodukter. Vi ska också få svar på hur den nya regeringen planerar att arbeta med plast-frågan framöver.

12.30 - 13.15 Lunch

13.15 - 14.45

Engångsartiklar i plast – i Sverige och omvärlden, DEL 2

Slutsatser i regeringens plastutredning
Regerings plastutredning är klar. Vilka är slutsatserna och vilka åtgärder föreslås? Åsa Stenmarck, regeringens plastutredare, IVL Svenska Miljöinstitutet.

 

Åtgärder för minskad nedskräpning
Naturvårdsverket ska, på uppdrag av regeringen, föreslå åtgärder för minskad nedskräpning av plast. Naturvårdsverket har också fått i uppdrag att se hur källsortering i utemiljöer bör se ut. Jenny Oltner, handläggare Naturvårdsverket.

 

Näringslivet och plasten som konsumeras i farten

Det är många företag som berörs av de förändringar som sker kring plast. Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent, samtalar med representanter från Smakis, Duni och Max Hamburgare. Hur planerar ni att arbeta med plast i framtiden? Vad har ni gjort hittills?

14.45 - 15.15 Paus med fika

15.15 - 16.15 

Konsumentens förväntningar, beteende och ansvar

Vilka förväntningar har konsumenten på framtidens on the go-förpackningar? Peter Blid från Novus presenterar resultatet av Håll Sverige Rents nya undersökning om den urbana konsumenten och on the go-förpackningar.

 

Nurit Nobel doktorerar i ekonomisk psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm. Nurit berättar om den senaste forskningen kring varför vi konsumenter gör som vi gör och hur man överbryggar gapet mellan vilja och handling.

 

- Det är inte konsumenternas ansvar att göra hållbara produkter – det är företagens ansvar. Men som företag kan du vända det till en konkurrensfördel. Sebastian Tarkowskär Client Director på Grow.

 

16.15 - 17.00

Vilket ansvar har samhällets olika aktörer för plast och nedskräpning?

Konsumenten tycker om att äta och dricka i farten. Behovet tillfredsställs av ett antal aktörer. Några tillverkar förpackningar, några säljer dem och andra plockar upp förpackningarna när de av olika anledningar blivit till skräp på gator och i parker. Joakim Bordahl, verksamhetschef på Håll Sverige Rent, samtalar om ansvar med inbjudna gäster.

17.00 Egen tid för bad och mingel

19.00 Middag och underhållning

Dag 2, 21 november

 

07.00 - 09.00 Frukost och tid för bad

Ät frukost i lugn och ro, njut av Yasuragis varma utomhuskällor och bastu och besök vår utställningsyta.

9.00 - 11.15 (ink paus för fika)

Välj mellan fem olika fördjupningsspår

Under konferensens andra dag har du möjlighet att välja vad du vill göra. Vi erbjuder fem olika fördjupningsspår där du kan sätta dig in i det som ligger dig närmast. När du har anmält dig och valt spår kommer du också ha möjlighet att påverka innehållet i just ditt fördjupningsspår. Om du vill kan du nämligen i förväg skicka in frågeställningar som du vill att vi ska ta upp.

Fördjupningsdel 1:

 

Alternativa lösningar på framtidens on the go-konsumtion

Om vi ska fortsätta konsumera i farten behöver vi ta oss en ordentlig funderar på hur vi ska göra det. Är det med nya material? Är det i produkter avsedda att använda flera gånger? Eller ligger lösningen bortom vad vi kan se framför oss? Vi lyssnar på forskare och företag och diskuterar dagens och framtidens lösningar.

- On the go-förpackningar är ett fascinerande område. Utvecklingstakten varierar från extremt snabbt till extremt långsamt. Det finns mycket innovation kring kaffemuggar men väldigt lite kring förpackningar för take away-mat. Jag tror att vi kan se en intressant framtid driven av "Business activism" och nya biobaserade material specifikt designade för korttidsanvändning. Marco Lucisano är Senior Vice President på Rise.

Förpackningar har många uppgifter att lösa – säkra livsmedelssäkerhet, minska matsvinn och öka tillgänglighet. Samtidigt måste man göra bättre materialval, minska klimatpåverkan och öka återvinningen – inte minst för att minska nedskräpningen. Erik Lindroth, Hållbarhetsdirektör från Tetra Pak, diskuterar möjligheter och utmaningar idag och i framtiden.

 

Hur kan vi förse alla med dricksvatten, överallt, och samtidigt eliminera behovet av engångsplastflaskor och transporter? Anders Jacobson, strategichef på vattenreningsföretaget Bluewater, berättar om företagets världsledande innovation och tillverkning av vattenreningslösningar.

 

Ställ krav på din fika. Daniel Nordström, produktchef på Wayne’s Coffee, berättar om hur Wayne’s ställt om från att generera stora mängder med skräp till att bli ledande i sin bransch med att använda biologiskt nedbrytbara produkter.

Fördjupningsdel 2:

 

Att få människor att sluta skräpa ner, ska det vara så svårt?

Nedskräpning är ett av vår tids största miljöproblem som borde vara så enkelt att förhindra. Det är väl bara att sluta skräpa ner, eller? Varför är det så svårt att nå igenom? Hur gör man egentligen för att förändra beteenden?

- Tillsammans med Naturvårdsverket har vi genomfört ett Policylab-uppdrag för att identifiera styrmedel och incitament som kan skapa beteendeförändring runt nedskräpning hos medborgarna. Fokus för uppdraget var att minska nedskräpning av engångsförpackningar från godis och glass. Jag kommer att berätta om hur vi med hjälp av insikter från intervjuer och observationer skapade hypoteser och prototyper som vi sedan testade i verkliga miljöer. Maria Klint arbetar som tjänstedesigner på Antrop.

Volvo Ocean Race är ett av världens största seglingsevenemang som under 2017 och 2018 gästade 12 städer i världen. I juni kom turen till Göteborg. Kraven på leverantörer och andra intressenter var stenhårda ”inga give-aways eller engångsmaterial i plast”. Katarina Torstensson från Göteborg & Co berättar om evenemangets utmaningar, lösningar och effekter.

 

Krister Karjalainen, CMO Oscar Properties.

Krister har många års erfarenhet av reklam och marknadsföring och vet hur man gör en vinnande kampanj. Krister går igenom några kampanjer som handlar om att minska nedskräpning och tipsar om hur de kan göras bättre.

Fördjupningsdel 3:

 

Samarbetseffekten – goda exempel från näringsliv och kommun

Vi kan alla påverka nedskräpningen i vårt samhälle, vilket vi också gör. Med olika arbetssätt och olika strategier jobbar vi på och får många gånger goda resultat. Men vi gör det ofta var för sig. Vad åstadkommer vi om vi samarbetar och lägger tid, resurser och energi på att nå ett gemensamt mål?  

I den här fördjupningen får vi goda exempel från både företag och kommun när det gäller hur just de har gjort för att få en sammarbetseffekt.

Henrik Nerell är miljöchef på McDonald’s i Sverige och kommer att berätta om vikten av samarbeten för att nå resultat och även dela med sig av några exempel från sin erfarenhet på McDonald’s.

 

 

Engångsfritt Kulturkalas
Göteborgs Kulturkalas ska bli fritt från engångsförpackningar. Målet är att kunna ha helt engångsfria evenemang 2021. Vi har arbetat under många år med att bli bättre på sortering men nu tar vi ett stort kliv mot att förebygga avfall. Det är det bästa för miljön och klimatet och kan bidra till att minska både nedskräpning och plast i havet. Filip Eklund, miljöansvarig på Göteborgs Kulturkalas, berättar om hur Göteborgs Kulturkalas ska bli Engångsfritt.

Fördjupningsdel 4:

 

Trafiknära nedskräpning

En stor del av on the go-konsumtionen sker ute i trafiken – till fots, i bilen, längs våra statliga och kommunala vägar och på rastplatser. Håll Sverige Rent kommer tillsammans med Trafikverket att starta upp ett projekt för att kartlägga och minska den trafiknära nedskräpningen. I denna workshop har du möjlighet att lära dig mer om vad vi redan vet på Håll Sverige Rent och Trafikverket och dela erfarenheter och önskemål inför framtiden.

Fördjupningsdel 5:

 

Varför mäta skräp?

2017 kom nya föreskrifter från Naturvårdsverket om att kommuner måste ha mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning i sina avfallsplaner. Sedan dess mäter allt fler kommuner skräpet med Håll Sverige Rents metoder som ett sätt att följa upp mätbara mål och utvärdera åtgärder. I den här fördjupningsdelen diskuterar vi hur resultaten från mätningarna kan användas och hur skräpmätningarna skulle kunna utvecklas. Både erfarna skräpmätare och nyfikna välkomnas för att utbyta erfarenheter, diskutera och ställa frågor.

Britta Lönn, ansvarig för skräpmätningar på Håll Sverige Rent. Om vilka metoder som finns idag och om projekt där vi testar att mäta skräp med drönare.

Mats Nyfjäll och Charlotta Danielsson, statistiker på Statisticon, som administrerar mätningarna på uppdrag av Håll Sverige Rent. Om hur mätresultaten kan och bör användas samt om processen kring en mätning från kartunderlag och urval till skräpfacit.

Sofia Hellström, projektledare i Uppsala kommun, berättar om kommunens erfarenheter av skräpmätningar i både stads- och parkmiljö och hur de har använt resultaten för att sätta in nya åtgärder, följa upp målen i avfallsplanen och inleda dialog med näringsidkare.

Stefan Risedahl, planeringsledare för anläggningar och gata/spår i Göteborg kommer och berättar om hur han planerar och lägger upp arbetet med hjälp av resultaten från skräpmätningarna.

11.30 - 12.30

Global spaning och inspiration med Gustav Stenbeck

Gustav Stenbeck är miljöaktivisten som blev riskkapitalist. Med erfarenhet från Greenpeace, multinationella företag och från startupvärlden talar han om hur hållbarhet förändrar det ekonomiska landskapet i rasande takt och hur det påverkar sättet bolag gör affärer på. Extra tufft är det för företag som har mage att använda sig av engångsförpackningar. Men vilka alternativ finns det egentligen? Följ med på en resa om vilka bolag som lyckas bäst med att revolutionera engångsförpackningen, hur de kommunicerar sina produkter och inte minst - vilka bolag som magplaskar i försöken att ändra våra beteenden.

12.30 - 13.15 Lunch

13.15 Buss tillbaka till Stockholm city

 

Kontakt