Utställare på konferensen

 

EWF ECO AB är ett företag som arbetar med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. EWF har sedan 2012 marknadsfört BigBelly smarta återvinning- och avfallskärl. Sedan start har EWF placerat ut drygt 2 200 kärl på olika platser i kommuner runt om i Sverige, Norge och Finland.

 

RETURPACK ansvarar för pant av aluminiumburkar pch PET-flaskor. Deras uppgift är att informera allmänheten om pantsystemet, administrera ekonomin samt samordna återtagningen av pantförpackningar så att systemet fungerar i alla led.

 

Kontakt