Det här är vårt kvarter – om vi får bestämma!

Hur skulle det se ut där ni bor om ni fick bestämma? Här är en uppgift där klassen utifrån medborgardialogkonceptet får ta fram ett förslag på hur deras närområde skulle kunna förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv. Uppgiften kan kopplas till miljömålet ”God bebyggd miljö” och är anpassad för åk 7–9, men passar även till gymnasiet.
7-9, Gymnasiet, Naturkunskap, Biologi, Hållbart samhälle, Samhällskunskap, Svenska, Klimat och energi, Konsumtion & Resurser, Skräp & Avfall, Livsstil och hälsa, Stad & Samhälle, Hav & Vatten, Projekt, Ämnesövergripande arbete
Ladda ner pdf

Inspireras av våra andra pedagogiska material

Här hittar du vårt övriga pedagogiska material.

Kontakt