Faller en – faller alla!?

Jobba med bilder och upptäck varför det är viktigt med många arter i ett ekosystem. Lär er mer om biologisk mångfald! Uppgiften kan kopplas till miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” och är anpassad för åk 4–6, men passar bra även för åk 7–9.
4-6, 7-9, NO, Biologi, Djur & Natur, Global Samverkan, Kortare lektionsuppgifter, Värderingsövningar
Ladda ner pdf

Inspireras av våra andra pedagogiska material

Här hittar du vårt övriga pedagogiska material.

Kontakt