Jaga värmetjuvar och spara energi

En uppgift där eleverna får fundera på vad de själva kan göra för att minska sin energianvändning.
F-3, 4-6, NO, Klimat och energi, Kortare lektionsuppgifter, Projekt
Ladda ner pdf

Inspireras av våra andra pedagogiska material

Här hittar du vårt övriga pedagogiska material.

Kontakt