Ozon – vad är det?

Ozonskiktets funktioner blandas ofta ihop med förstärkt växthuseffekt på ett felaktigt sätt. Genom övningen reder ni ut vad som gör vad i atmosfären och varför ozonskiktet är så viktigt. Uppgiften kan kopplas till miljömålet ”Skyddande ozonskikt” och är anpassad för åk 7–9.
7-9, Biologi, Fysik, Kemi, Djur & Natur, Klimat och energi, Livsstil och hälsa, Kortare lektionsuppgifter
Ladda ner pdf

Inspireras av våra andra pedagogiska material

Här hittar du vårt övriga pedagogiska material.

Kontakt