Sök exempel åk 7 – 9 och gymnasiet

Kryssa i ett eller flera val. Om du vill se alla exempel – tryck bara på sökknappen utan att kryssa i något.

Din sökning gav 60 träffar

Tema om kretslopp i möten med närsamhället

Ett ämnesövergripande projekt inom svenska, SO, NO och hem- och konsumentkunskap från Vasaskolan. Temat är kretslopp och projektet är uppbyggt kring olika studiebesök i hemkommunen.
7-9, Gymnasiet, Naturkunskap, Biologi, Teknik, SO, Samhällskunskap, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Svenska, Djur & Natur, Klimat och energi, Konsumtion & Resurser, Livsstil och hälsa, Stad & Samhälle, Hav & Vatten, Projekt, Ämnesövergripande arbete
Ladda ner pdf

Undersök nyhetsrapporteringen

Ett elevblad där eleverna gruppvis får undersöka vilka frågor som dominerar nyhetsflödet och diskutera vilka värderingar och intressen som påverkar medias rapportering.
7-9, Gymnasiet, Naturkunskap, Biologi, Hållbart samhälle, Samhällskunskap, Svenska, Djur & Natur, Livsstil och hälsa, Projekt, Ämnesövergripande arbete
Ladda ner pdf

Vad är demokrati? En klassdiskussion

Ett frågebatteri om demokrati där elevernas olika svar kan belysa spänningsfältet mellan faktakunskaper och värderingar.
7-9, Gymnasiet, Samhällskunskap, Livsstil och hälsa, Stad & Samhälle, Kortare lektionsuppgifter, Värderingsövningar
Ladda ner pdf

Miljöetik i religionskunskapen

I religionskunskapen spelar frågor om etik och moral en viktig roll. I denna värderingsövning får eleverna ta ställning till olika miljöetiska frågor och diskutera dem. Den går även att använda i andra ämnen.
7-9, Gymnasiet, Naturkunskap, Religionskunskap, Djur & Natur, Livsstil och hälsa, Kortare lektionsuppgifter, Värderingsövningar
Ladda ner pdf

Tillverka en ”pantburkslottomaskin”

Ett inspirerande förslag på hur eleverna kan tillverka en egen pantmaskin för dryckesburkar där det går att vinna en del av pantsumman med sin pantade burk.
4-6, 7-9, Gymnasiet, Teknik, Slöjd, Bild, Klimat och energi, Konsumtion & Resurser, Skräp & Avfall, Livsstil och hälsa, Stad & Samhälle, Projekt, Bygga och konstruera, Skapande
Ladda ner pdf

Hållbar utveckling, avveckling eller undergång? – Ett läsprojekt

Ett läsprojekt där eleverna läser dystopier, har boksamtal, skriver vetenskapliga texter och gör enskilda redovisningar om hållbar utveckling. Ett upplägg där svenska, naturkunskap och/eller samhällskunskap med fördel kan samverka.
7-9, Gymnasiet, Naturkunskap, Biologi, Samhällskunskap, Svenska, Klimat och energi, Konsumtion & Resurser, Skräp & Avfall, Livsstil och hälsa, Stad & Samhälle, Hav & Vatten, Projekt, Ämnesövergripande arbete
Ladda ner pdf

Förändra världen med miljöaktioner!

Ett projekt där elever vid Värmdö gymnasium valt ett miljöproblem de skulle vilja göra något åt, följt av en konkret insats för förändring.
7-9, Gymnasiet, Naturkunskap, Biologi, Hållbart samhälle, Samhällskunskap, Värdegrund, Global Samverkan, Klimat och energi, Konsumtion & Resurser, Skräp & Avfall, Livsstil och hälsa, Stad & Samhälle, Hav & Vatten, Projekt, Ämnesövergripande arbete
Ladda ner pdf

Följ matkassens väg – ett projektarbete

På Norra Reals gymnasium har naturkunskapsläraren och samhällskunskapsläraren arbetat med ett större ”mat- och miljöprojekt” där eleverna får följa matens väg från tallriken bakåt till producenten.
7-9, Gymnasiet, NO, Naturkunskap, Biologi, Kemi, SO, Samhällskunskap, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Global Samverkan, Klimat och energi, Konsumtion & Resurser, Skräp & Avfall, Livsstil och hälsa, Stad & Samhälle, Hav & Vatten, Projekt, Ämnesövergripande arbete
Ladda ner pdf

Framtidskartor över vår värld – om 50 år

På Värmdö gymnasium skapade eleverna egna framtidskartor – dystopier och utopier – över hur de trodde världen kommer se ut om 50 år. Ett ämnesövergripande projekt i naturkunskap, samhällskunskap och svenska.
7-9, Gymnasiet, Naturkunskap, Biologi, Hållbart samhälle, SO, Samhällskunskap, Geografi, Svenska, Global Samverkan, Klimat och energi, Konsumtion & Resurser, Skräp & Avfall, Livsstil och hälsa, Stad & Samhälle, Hav & Vatten, Projekt, Ämnesövergripande arbete
Ladda ner pdf

Den hållbara staden

En uppgift där eleverna gruppvis får skissa upp en realistiskt hållbar framtidsstad för få förståelse för hur teknik påverkar natur, människa och samhälle. Uppgiften kan göras som ett större (ämnesövergripande) projekt eller ett mindre lektionsupplägg i bara ett ämne.
7-9, Gymnasiet, Naturkunskap, Biologi, Hållbart samhälle, SO, Samhällskunskap, Geografi, Svenska, Global Samverkan, Klimat och energi, Konsumtion & Resurser, Skräp & Avfall, Livsstil och hälsa, Stad & Samhälle, Hav & Vatten, Kortare lektionsuppgifter, Projekt, Ämnesövergripande arbete
Ladda ner pdf

Sidor

Kontakt