Vanligaste skräpet i förorter

Skräp i förorter i Göteborg och Stockholm har mätts 2015-2017. I de förorter där nedskräpningen mäts har den minskat från 2015 till 2016. Det är Skärholmen, en förort till Stockholm, som står för den största delen av minskningen.

Förorterna har också ett lägre snitt jämfört med de andra områdena där skräp mäts, och andelen fimpar är lägre.

Kontakt

Har du frågor om vår statistik eller våra mätningar? Kontakta då Britta Lönn på 070-263 99 10 eller britta.lonn@hsr.se.

Skräpfraktioner i förorter

Publiceringsdatum: 2018-04-24 Välj ett år i menyn för att se skräpfördelningen. Resultatet visar fördelningen mellan olika skräpfraktioner i procent.

Kontakt