Vanligaste skräpet i tätorter

Det absolut vanligaste skräpet på gator och torg är fimpen. Hela 67 procent av skräpet består av fimpar i de kommuner som mäter skräp. Håll Sverige Rent har tidigare uppskattat att 1 miljard fimpar hamnar på våra gator och torg per år. Som tvåa kommer snuset som står för 11 procent av allt skräp.

Om fimpar och snus exkluderas från statistiken är det plast och papper som dominerar. 

Tuggummi är också ett vanligt skräp. De särredovisas dock i Håll Sverige Rents mätningar och syns inte i statistiken nedan. Detta eftersom det är svårt att veta om det är en fläck efter ett "gammalt" tuggummi eller ett nytillkommet tuggummi.

Statistik från samtliga år hittar du i diagrammen här nedanför. 

Kontakt

Har du frågor om vår statistik eller våra mätningar? Kontakta då Britta Lönn på 070-263 99 10 eller britta.lonn@hsr.se.

 

Skräpfraktioner i tätorter

Publiceringsdatum: 2019-04-18 Välj ett år i menyn för att se skräpfördelningen. Resultatet visar fördelningen mellan olika skräpfraktioner i procent.

Andel skräp undantaget fimp och snus

Välj ett år i menyn för att se skräpfördelningen. Resultatet visar fördelningen mellan olika skräpfraktioner i procent exklusive fimpar och snus.

Kontakt