Stockholm - Kungsholmen

Vid en skräpmätning i stadsmiljö väljer SCB genom ett statistiskt urval ut 200 koordinatpunkter inom den centrala staden. Vid varje punkt räknas skräpet och datan registreras i en databas. Stadsmätningar genomförs under en 2-4 veckor lång period under maj till september. Nyckeltal är antal skräp/10m².

På kartan nedan ser du resultatet från skräpmätningarna 2014-2016 på Kungsholmen i Stockholm. Skalan går från grönt (lite skräp) till rött (mycket skräp). Du kan välja vilka sorters skräp du vill se genom att klicka ur rutorna.

Fullskärm
Minimera

Välj år och fraktion

Kontakt