Vanligaste skräpet på stränder

Det mesta av skräpet är plast, vilket överensstämmer med den globala bilden av marin nedskräpning. Diagrammet är baserat på mätningar gjorda från 2012-2015.

Mycket av plastskräpet kan härledas till förpackningar som lock, påsar, snabbmatsförpackningar och godispapper. Det visar plockanalyser gjorda i samband med Håll Sverige Rents strandstädningsaktiviteter. Oidentifierbara bitar av plast toppar listan över de skräpmätningar på stränder som gjorts utmed Sveriges kuster, Bohuskusten exkluderad.

Plockanalys från Kusträddarna 2014 »
Topplista över vanligaste skräpet »

Kontakt

Vid frågor, kontakta Eva Blidberg, eva.blidberg@hsr.se, 072-551 64 71

Skräpet indelat efter materialslag

Välj strand i listan nedan och klicka på Visa.

Kontakt