Stadsparken Örebro

På kartan nedan ser du resultatet från skräpmätningen i Stadsparken 2016. Skalan går från grönt (lite skräp) till rött (mycket skräp). Du kan välja vilka sorters skräp du vill se genom att klicka ur rutorna.

Fullskärm
Minimera

Välj fraktion

Kontakt